کلیدواژه‌ها = دقت عملکرد
تعداد مقالات: 1
1. اثر خستگی بر عملکرد تیراندازان ماهر و مبتدی : نوع تکلیف و تغییرپذیری نوسانات پاسچری

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 243-258

کامران شاهدوست؛ سعید ارشم