کلیدواژه‌ها = انگیزۀ ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‏های روان‏سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی ویرایش دوم (SMS-II)

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-140

ولی اله کاشانی؛ سمانه عطارزادۀ فدکی؛ منصوره مکبریان