کلیدواژه‌ها = همسانی درونی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین روایی عاملی و پایایی نسخة فارسی مقیاس هدف پیشرفت ورزش‏های نوجوانان

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

ولی اله کاشانی؛ هاجر شیری


2. ویژگی‏های روان‏سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی ویرایش دوم (SMS-II)

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-140

ولی اله کاشانی؛ سمانه عطارزادۀ فدکی؛ منصوره مکبریان