کلیدواژه‌ها = پست‌های مختلف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-68

محمدحسین قهرمانی؛ مهدی سهرابی؛ صادق صفری