کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر بازخورد پس از کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه درکودکان پسر 12-9 ساله کم توان ذهنی

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-239

محسن شهریاری؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ سید حسین مرعشیان


2. تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 271-282

اعظم بشارتی؛ زهره مشکاتی؛ مریم نزاکت الحسینی