کلیدواژه‌ها = خودگفتاری انگیزشی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اعمال نیرو به زمین در اجرای ریباند بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398

جواد ریاحی فارسانی؛ بهروز عبدلی


2. تاثیر خودگفتاری انگیزشی و بازخورد مثبت بر تعادل ایستای دختران 13-12 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ کبری محمدی