تعداد مقالات: 304
2. هنجار و مقایسة حالات خُلقی بازیکنان مرد و زن نخبة بدمینتون

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-12

احمد فرخی؛ ابراهیم متشرعی؛ احمد قلی زاده؛ سیدبهادر زکی‌زاده


3. ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریک، جسمانی ـ حرکتی و روان‌شناختی با میزان موفّقیّت در مسابقات بدمینتون دختران دانشگاه‌های کشور

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-12

محمّداسماعیل افضل‌پور؛ علی ثقه الاسلامی؛ محبوبه افضل‌پور؛ عصمت رشیدی


5. تعیین روایی عاملی و پایایی نسخة فارسی مقیاس هدف پیشرفت ورزش‏های نوجوانان

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

ولی اله کاشانی؛ هاجر شیری


6. تحلیل مهارت‌های روانی والیبالیست‌های اعزامی به مسابقات دانشجویان سراسر کشور در سال 1387

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-26

کاظم چراغ بیرجندی؛ صادق چراغ بیرجندی


7. طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-30

حسین عیدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام یوسفی؛ سید نصرا... سجادی؛ اسماعیل ملک خلاق


8. تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-36

وحید شجاعی؛ فرشاد تجاری؛ بهاره سلیمانی تپه‌سری؛ مرتضی دوستی پاشاکلایی


9. بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-34

سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ معصومه سلیمانی


10. بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-26

سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ اکرم خواجه پور


11. تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-42

لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سید نصراله سجادی


12. ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی با مهارت‌های حرکتی کنترل شی کودکان 3 تا 5 ساله اهواز

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-24

پروین محمدی فارسانی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ پروین رمضانی


14. بررسی تأثیر تمرینات تعادلی در صبح و بعد از ظهر بر تعادل ایستا و پویای سالمندان

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-24

نادر رهنما؛ ریحانه فروغی فر؛ حجت الله امینی


15. کاربرد GIS در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش AHP فازی و دلفی (مطالعه موردی: شهر سبزوار)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-28

الهام ربانی کیا؛ سید محمد حسین رضوی؛ مصطفی قدمی؛ مرتضی دوستی


16. تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-26

فریبا عسکریان؛ حسین اصغرپور؛ رقیه سرلاب


18. مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-31

فرشته خلیلی پالندی؛ میثم شیرخدایی؛ فرزام فرزان؛ رزیتا فتحی


19. بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال)

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-26

میثم شیرخدایی؛ فرزام فرزان؛ سیده سعیده عالم طلب پشتیری


20. بررسی عوامل مؤثر بر بروز واکنش های رفتاری نامناسب با تأکید بر وجود طرح‌واره‌ های ناسازگار اولیه در هواداران فوتبال

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-28

علی صابری؛ قدرت الله باقری؛ عصمت طاهر خانی؛ سامان رجبی


21. تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-24

محبوبه نقوی؛ محمد حسین رضوی؛ فاطمه بهمنی


23. ارتباط بین خودپندارة بدنی با عملکرد ورزشی دانشجویان دختر در المپیاد ورزشی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-20

معصومه قربانی مرزونی؛ عباس بهرام


24. تعیین روایی و پایایی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) ویژه ورزشکاران دانشجوی شرکت‌کننده در المپیاد‌های ورزشی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-24

فاطمه شاکری؛ نجف آقایی؛ محمّدرضا نیک نژاد


25. مقایسة‌ افسردگی دانشجویان فعّال و غیر ‌فعّال ‌بدنی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1388، صفحه 15-29

فاطمه قربان‌علی‌زاده قاضیانی؛ سید مرتضی طیبی؛ رحیم رمضانی‌نژاد