دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

سید احمد سجادی؛ سیدمحمد حسین رضوی؛ حسین کردلو


2. جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

سید محمد حسین رضوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی


3. تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1397

محمدمهدی اسلامی مرزنکلاته


4. ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1397

سید رضا حسینی نیا؛ مرضیه پارسا اصل؛ محمد سیاوشی


5. رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1397

زهره مشکاتی؛ سحر فائقی؛ امیرتیمور پاینده نجف آبادی


6. تحلیل تأثیر جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌ نوآوری سازمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: هیأت‌های ورزشی استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان؛ نفیسه فتاحیان


7. عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1398

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده


8. بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش در معلولین استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

عین اله نادری؛ عین اله سکینه پور


9. تاثیر خودگفتاری انگیزشی و بازخورد مثبت بر تعادل ایستای دختران 13-12 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ کبری محمدی


10. تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اعمال نیرو به زمین در اجرای ریباند بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398

جواد ریاحی فارسانی؛ بهروز عبدلی


11. ارائه مدل معادلات ساختاری تأثیرکیفیت خدمات و ارزش درک شده برتبلیغات دهان به دهان مشتریان در باشگاه‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

فروت امجدی؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور


12. اثر هشت هفته تمرین های ادراکی-حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی 6 تا 11 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

محمد حسین منظری توکلی؛ معصومه شجاعی؛ عبدالله قاسمی


13. تأثیر سن و کانون توجه تکلیف فراقامتی بر تعادل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی


14. تحلیل روند محیط شناسی راهبردی گردشگری ورزشی اصفهان بر اساس مدل STEEPV

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

رسول نظری؛ حسین یزدانی؛ سعید تابش