دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل اثر اخلاق در بازاریابی پنهان بر وفاداری رفتاری و همنوایی با برند هواداران باشگاه‌های فوتبال: ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

آتنا نوروزی؛ سعید تابش


2. شناسایی و اولویت بندی عوامل زیرساختی مربوط به توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ اسماعیل ذبیحی


3. طراحی مدل توسعه مزیت رقابتی در صنعت گردشگری ورزشی شمال کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1399

محمدمهدی اسلامی مرزنکلاته؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی


4. اثربخشی تمرین چشم آرام بر رفتارخیرگی و عملکرددر موقعیت تحت فشار؛ مبتنی بر استحکام ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

معصومه علی اصغری تویه؛ فرهاد قدیری؛ سعید ارشم؛ رسول یاعلی


5. شناسایی موانع توسعه صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

فریبا عسکریان؛ مریم رهبر؛ حسین راغفر؛ مرجان صفاری


6. شناسایی عوامل موثر بهبود کیفیت تدریس دروس عملی تربیت بدنی در آموزش عالی به روش تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

کمال جمیانی؛ محمد حسین رضوی؛ فرزام فرزان


7. طراحی و تبیین مدل تصویر برند شخصی ورزشکاران در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

علیرضا ذاکریان؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


8. بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی تماشاگران ورزشی با بهره گیری از مدل تحلیل اهمیت-عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

شهاب بهرامی؛ علیرضا سواری؛ سارا چمنی


9. تأثیر بازخورد با رویکرد ساندویچی، بازخورد تأیید موفقیت و اصلاح خطا بر دقت شوت فوتبال تحت قید محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

سجاد ترشیزی برگویی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی اکبر جابری مقدم


10. تاثیر فشار نظارت و نتیجه بر تصمیم گیری ورزشکاران تنیس روی میز: بازپردازش یا حواس‌پرتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

محمد سلیمانی راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ علی اکبر جابری مقدم


11. تاثیر تمرینات راه رفتن ویژه روی تردمیل با چشم باز و بسته برشاخص های ترکیب بدنی، قدرت عضلانی، حس-عمقی و تعادل در مردان دارای اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

وحید حسن پور؛ مهتا اسکندرنژاد؛ امیر قیامی


12. نقش بازاریابی تجربی رویداد بر رفتارمصرفی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیاد درون مدرسه‌ای شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

فریبا شاه تقی؛ وحید ساعت چیان؛ بابک عظیمی ثانوی؛ زهرا کریمی


13. تاثیر یک دوره تمرینات پرتابی بر عملکرد عضلانی افراد مبتلا به سندروم داون:یک رویکرد کینتیکی و الکترومیوگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

نرگس ولی نقندر؛ مهدی سهرابی؛ حمید رضا طاهری؛ حمیدرضا کبروی؛ عزت خداشناس


14. تاثیر نوع تداخل زمینه ای و تمرین بر تحکیم حافظه حرکتی سالمندان: فرایندهای شناختی زیر بنایی تصویرسازی حرکتی و تداخل زمینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

مهسا باباحسینی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ رزا رهاوی عزابادی


15. رابطه ویژگی‌های نوآوری بر ارزش ادراک شده مشتریان در باشگاه های کوچک ورزشی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

حبیب هنری؛ مجتبی چولکی؛ کیوان ملا نوروزی؛ علی خزایی


16. بررسی میزان مشارکت دانش‌آموزان متوسطۀ اول شهر مشهد در ورزش‌ و عوامل روان‌شناختی کناره‌گیری آنان از ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

مهلا روحبخش اجتماعی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ زهرا سلمان


17. اعتباریابی مقیاس سنجش وجهه شهر میزبان رویدادهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

حدیث نوری؛ حسین عیدی؛ سمانه الماسی


18. نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی بر لاکتات خون و مقیاس درک فشار بورگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

مهین عقدایی؛ علیرضا فارسی؛ مریم خلجی


19. شناسایی و طبقه‌بندی ذینفعان ورزش مدارس با ارائه چارچوب مشارکت آنها در ورزش مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

اکبر میرزایی کالار؛ مهرعلی همتی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد


20. نقش میانجی ارزش ویژه برند در ارتباط بین بازاریابی تجربی و نیات رفتاری تماشاگران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

مجتبی قدمی


21. اعتبار یابی پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی لی در بین دانشجویان دختر ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

امیر قنبرپور نصرتی؛ احمدعلی آصفی


23. طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

مجید خرسندی فرد؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ محمد کشتی دار


24. تاثیر پویایی محیطی بر توجه انتخابی و لذت فعالیت بدنی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

الهه یوسفی؛ زهرا فتحی رضائی؛ سید حجت زمانی ثانی


25. تاثیر آموزش بسکتبال به روش‌های سنتی و غیرخطی (TGFU و GS) بر توسعة مهارت‌های اجتماعی دختران نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

لیلی علیزاده؛ حسن محمدزاده


26. طراحی، ساخت و روایی و پایایی‌سنجی دستگاه دیجیتالی خطایی بینایی مولر- لایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

محمد مرادی؛ مهدی محمدی نژاد؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی


27. بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر دقت و تمرکز شطرنج بازهای حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

رقیه کیانی؛ الناز درخشانی


28. شناسایی عوامل موثر بر آینده ورزش سوارکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

علی چوری؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی


29. تأثیر تعداد محرک- پاسخ و فواصل محرک ها در زمان واکنش دوگانه بر دوره بی پاسخی روانشناختی در افراد ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

محمد رحیمی نیا؛ محمدرضا دوستان؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


30. تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت‌های حرکتی و شناختی فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

نصور احمدی؛ علیرضا فارسی؛ کیوان عزیزی


31. طراحی مدل موانع توسعه ورزش جودو در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

علیرضا امیری؛ شیرین زردشتیان


32. تاثیر تمرینات بیوفیدبک بر برخی عوامل فیزیولوژیک و عملکرد ورزشکاران ماهر تیروکمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

علی ملکی نظام آباد؛ حسن محمدزاده؛ مهتا اسکندرنژاد


33. اثر خستگی بر تصمیم‌گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال در موقعیت 5 در مقابل5 حمله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

مظاهر رحیم پور؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده


34. ارزش گذاری ورزش به عنوان کالای عمومی ( مطالعه موردی: شرکت ایران در جام ملت‌های آسیا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

معصومه بخیت؛ بهرام یوسفی


35. تاثیر تماشاگر بر عملکرد و ادراک ویژه عمل در شرایط تمرکز توجه بیرونی دور و نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

سویسنه نبی زاده؛ فاطمه سادات حسینی


36. پیش بینی رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق رهبری فراگیر: بررسی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

فرهاد نظری؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنام


37. تاثیر مداخله پس گستر، نوع تکلیف و سطح مهارت فوتسال بر پردازش تحکیم حافظه حرکتی دانشجویان: بررسی نقش خواب و هوشیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

پریسا حجازی دینان؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ هدیه بهرام زاده


38. رابطه ادراک رفتار مربی، جو انگیزشی ادراک‌شده و استحکام روانی در دختران فوتبالیست نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

سیدمحمدرضا موسوی؛ مریم احمدی؛ رسول عابدان زاده


39. شناسایی ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای پیشبرد اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


40. الویت‌بندی عناصر اثرگذار در هم‌افزایی مدیریتی فدراسیون‌های ورزشی با رویکرد توسعه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

محمدرضا خجسته؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین


41. نقش اساسی دستورالعمل آموزشی آشکار در یادگیری حرکتی کودکان اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

الهه محمدی لرد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ الهه عرب عامری


42. شناسایی عوامل مؤثر بر شهرت باشگاه‌های فوتبال ایران از نظر خبرگان و هواداران با استفاده از روش دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

سید مرتضی عظیم زاده؛ محمد دهشتی؛ زهراسادات میرزازاده؛ حسین علی محمدی


43. مدل توسعه اکوتوریسم ورزشی فستیوال‌های ورزشی بومی و سنتی نوار ساحلی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

حمید رضا قزلسفلو؛ محمدحسین رضوی؛ معصومه کلاته سیفری؛ نوشین اصفهانی


44. روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فعالیت بدنی نوجوانان 19-14 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

محمدرضا ییلاقی اشرفی؛ لیلا ضامنی؛ حسن خلجی


45. اثربخشی یک برنامه تمرینی هدفمند بر مهارت‌های حرکتی دختران مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی همبود با اختلال هماهنگی رشد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

منصوره شهرکی؛ مژگان معمارمقدم