دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تأثیر برنامۀ اسپارک بر مهارت های بینایی- حرکتی کودکان کم شنوای عمیق با کاشت حلزون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

طاهره رحیمی؛ سعید ارشم


2. مقایسه ابعاد عدالت از نظر دانشجویان عضو تیم های ورزشی گروهی و انفرادی دانشگاه های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1397

محسن احمدی


3. تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

سید احمد سجادی؛ سیدمحمد حسین رضوی؛ حسین کردلو


4. جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

سید محمد حسین رضوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی


5. تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1397

محمدمهدی اسلامی مرزنکلاته


6. ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1397

سید رضا حسینی نیا؛ مرضیه پارسا اصل؛ محمد سیاوشی


7. تاثیر بازخورد پس از کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه درکودکان پسر 12-9 ساله کم توان ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1397

محسن شهریاری؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ سید حسین مرعشیان


8. رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1397

زهره مشکاتی؛ سحر فائقی؛ امیرتیمور پاینده نجف آبادی


9. تحلیل تأثیر جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌ نوآوری سازمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: هیأت‌های ورزشی استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان؛ نفیسه فتاحیان


10. عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1398

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده


11. بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش در معلولین استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

عین اله نادری؛ عین اله سکینه پور


12. اثر کانون توجه دستورالعمل آموزشی و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری ضربه بیلیارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1398

معصومه شجاعی؛ مهدیه قره لر؛ حسن محمدزاده


13. تاثیر خودگفتاری انگیزشی و بازخورد مثبت بر تعادل ایستای دختران 13-12 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ کبری محمدی


14. تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اعمال نیرو به زمین در اجرای ریباند بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398

جواد ریاحی فارسانی؛ بهروز عبدلی


15. نقش برنامه ورزشی نود در پیامد های اخلاقی جامعه با تأکید بر مؤلفه احترام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

حمید قاسمی