دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی و اولویت بندی عوامل زیرساختی مربوط به توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ اسماعیل ذبیحی


شناسایی عوامل موثر بهبود کیفیت تدریس دروس عملی تربیت بدنی در آموزش عالی به روش تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

کمال جمیانی؛ محمد حسین رضوی؛ فرزام فرزان


اثربخشی تمرین چشم آرام بر رفتارخیرگی و عملکرددر موقعیت تحت فشار؛ مبتنی بر استحکام ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

معصومه علی اصغری تویه؛ فرهاد قدیری؛ سعید ارشم؛ رسول یاعلی


رابطه ویژگی‌های نوآوری بر ارزش ادراک شده مشتریان در باشگاه های کوچک ورزشی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

حبیب هنری؛ مجتبی چولکی؛ کیوان ملا نوروزی؛ علی خزایی


بررسی میزان مشارکت دانش‌آموزان متوسطۀ اول شهر مشهد در ورزش‌ و عوامل روان‌شناختی کناره‌گیری آنان از ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

مهلا روحبخش اجتماعی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ زهرا سلمان


اعتباریابی مقیاس سنجش وجهه شهر میزبان رویدادهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

حدیث نوری؛ حسین عیدی؛ سمانه الماسی


نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی بر لاکتات خون و مقیاس درک فشار بورگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

مهین عقدایی؛ علیرضا فارسی؛ مریم خلجی


شناسایی و طبقه‌بندی ذینفعان ورزش مدارس با ارائه چارچوب مشارکت آنها در ورزش مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

اکبر میرزایی کالار؛ مهرعلی همتی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد


نقش میانجی ارزش ویژه برند در ارتباط بین بازاریابی تجربی و نیات رفتاری تماشاگران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

مجتبی قدمی


اعتبار یابی پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی لی در بین دانشجویان دختر ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

امیر قنبرپور نصرتی؛ احمدعلی آصفی


طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

مجید خرسندی فرد؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ محمد کشتی دار


تاثیر پویایی محیطی بر توجه انتخابی و لذت فعالیت بدنی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

الهه یوسفی؛ زهرا فتحی رضائی؛ سید حجت زمانی ثانی


تاثیر آموزش بسکتبال به روش‌های سنتی و غیرخطی (TGFU و GS) بر توسعة مهارت‌های اجتماعی دختران نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

لیلی علیزاده؛ حسن محمدزاده


طراحی، ساخت و روایی و پایایی‌سنجی دستگاه دیجیتالی خطایی بینایی مولر- لایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

محمد مرادی؛ مهدی محمدی نژاد؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی


بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر دقت و تمرکز شطرنج بازهای حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

رقیه کیانی؛ الناز درخشانی


شناسایی عوامل موثر بر آینده ورزش سوارکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

علی چوری؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی


تأثیر تعداد محرک- پاسخ و فواصل محرک ها در زمان واکنش دوگانه بر دوره بی پاسخی روانشناختی در افراد ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

محمد رحیمی نیا؛ محمدرضا دوستان؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت‌های حرکتی و شناختی فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

نصور احمدی؛ علیرضا فارسی؛ کیوان عزیزی


طراحی مدل موانع توسعه ورزش جودو در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

علیرضا امیری؛ شیرین زردشتیان


تاثیر تمرینات بیوفیدبک بر برخی عوامل فیزیولوژیک و عملکرد ورزشکاران ماهر تیروکمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

علی ملکی نظام آباد؛ حسن محمدزاده؛ مهتا اسکندرنژاد


اثر خستگی بر تصمیم‌گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال در موقعیت 5 در مقابل5 حمله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

مظاهر رحیم پور؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده


ارزش گذاری ورزش به عنوان کالای عمومی ( مطالعه موردی: شرکت ایران در جام ملت‌های آسیا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

معصومه بخیت؛ بهرام یوسفی


تاثیر تماشاگر بر عملکرد و ادراک ویژه عمل در شرایط تمرکز توجه بیرونی دور و نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

سویسنه نبی زاده؛ فاطمه سادات حسینی


پیش بینی رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق رهبری فراگیر: بررسی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

فرهاد نظری؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنام


تاثیر مداخله پس گستر، نوع تکلیف و سطح مهارت فوتسال بر پردازش تحکیم حافظه حرکتی دانشجویان: بررسی نقش خواب و هوشیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

پریسا حجازی دینان؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ هدیه بهرام زاده


رابطه ادراک رفتار مربی، جو انگیزشی ادراک‌شده و استحکام روانی در دختران فوتبالیست نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

سیدمحمدرضا موسوی؛ مریم احمدی؛ رسول عابدان زاده


شناسایی ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای پیشبرد اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


الویت‌بندی عناصر اثرگذار در هم‌افزایی مدیریتی فدراسیون‌های ورزشی با رویکرد توسعه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

محمدرضا خجسته؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین


نقش اساسی دستورالعمل آموزشی آشکار در یادگیری حرکتی کودکان اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

الهه محمدی لرد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ الهه عرب عامری


شناسایی عوامل مؤثر بر شهرت باشگاه‌های فوتبال ایران از نظر خبرگان و هواداران با استفاده از روش دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

سید مرتضی عظیم زاده؛ محمد دهشتی؛ زهراسادات میرزازاده؛ حسین علی محمدی


روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فعالیت بدنی نوجوانان 19-14 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

محمدرضا ییلاقی اشرفی؛ لیلا ضامنی؛ حسن خلجی


اثربخشی یک برنامه تمرینی هدفمند بر مهارت‌های حرکتی دختران مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی همبود با اختلال هماهنگی رشد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

منصوره شهرکی؛ مژگان معمارمقدم


تدوین مدل راهبردی شرکت های ورزشی دانش بنیان کارآفرین محور در ایران: یک نظریه ی برخاسته از داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

سحر پیرجمادی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ غلامرضا شعبانی بهار


بررسی ویژگی های شغلی کارگزاران رسمی فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

اسداله امینی جهرمی؛ مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد


اثر عنوان های شغلی خود-انعکاسی بر ابعاد وجدان کاری معلمان تربیت بدنی شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

محسن لقمانی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سجاد امان زاده


تغییرات امواج مغزی و عملکرد پرتاب دارت؛ مبتنی بر خودگفتاری آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

سیده فاطمه سیدی؛ مژگان معمارمقدم؛ معصومه علی اصغری تویه