تعداد مقالات: 283
226. اثر بازخورد خودکنترل بر یادگیری مهارت پرتاب یکدستی

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-200

ابراهیم نوروزی؛ بهروز عبدلی؛ نصور احمدی


227. مقایسه توانایی ادراک دیداری حرکتی و حافظه‌ی کاری در کودکان با اختلال توجه/بیش فعالی و کودکان سالم

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 207-218

سمانه ایمانی پور؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان


228. چکیده لاتین

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-15


229. بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 157-166

احمد رفیعی؛ فرزام فرزان؛ سید عماد حسینی؛ مهدی محمدی نژاد


230. شناسایی عوامل موثر بر استفاده از روش‌های فعال تدریس توسط دبیـران تربیت بدنی استان ایلام

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-176

حسن قره خانی؛ مجید سلیمانی؛ عباس سلیمانی


231. پژوهشی در باب کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: مردم شهر تالش)

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 237-250

مهربان پارسامهر؛ سید پویا رسولی نژاد؛ محمدرضا نیک نژاد


232. مقایسه کیفیت زندگی شهروندان فعال و غیر ‌فعال حرکتی(مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهرداری اصفهان)

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 215-228

سمیه رهبری؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی


233. مقایسه کمال‌گرایی و پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار دختر و پسر

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 211-222

مریم خارکن؛ رضا اندام


234. تاثیر یک دوره تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 195-210

سیده ام ایمن رضوی؛ حسن دانشمندی؛ امیرحسین براتی


235. اثر خودتنظیمی و مشاهده الگوی مبتدی در یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-214

اکبر قوامی؛ حسن محمدزاده؛ حسن رهبان فرد


236. بررسی شبیه سازی حرکتی در پیش‌بینی هماهنگی بین‌فردی پسران نخبه طناب‌زنی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-232

سارا باقری؛ مهدی شهبازی


237. مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-167

سعید یوسفی؛ زرکی پرستو؛ اسماعیل شریفیان


238. بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 177-190

کیوان زمانی دادانه؛ علیرضا الهی؛ سعید امیر نژاد؛ سمانه الماسی


239. ارزیابی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران(p7)

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 251-268

مصطفی طهماسب پور شفیعی؛ سید عماد حسینی؛ مرتضی دوستی پاشاکلائی؛ فریده علیزاده


240. تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 241-254

سعید تابش؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی


241. طراحی و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمان‌بندی پیش بین انطباقی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 223-236

بهروز گل محمدی


242. اثر بازخورد هنجاری مثبت بر یادگیری تکالیف مداوم پیگردی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 237-248

سعید اشرف پور نوائی


244. تأثیر تداخل زمینه ای و شاخص های دشواری بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-246

رزا رهاوی عزابادی؛ زهرا استیری؛ مهدیه رضایی


245. پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مولفه های آن

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 175-184

فرهاد نظری؛ ابوذر سوری؛ حسین عیدی


246. تأثیرفرهنگ‌سازمانی بر میزان تعهد سازمانی مدیران ورزشی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-200

محبوب شیخعلی‌زاده هریس


248. تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 255-270

سیدمحمد حسین رضوی؛ سید حسین علوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی


249. تعیین و مقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مدیران چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 249-264

مینا مستحفظیان؛ زهره کریمی؛ مسعود نادریان


250. اثر نوع تمرکز توجهی بر اکتساب و یادگیری مهارت های پایه والیبال

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 211-222

فاطمه رضایی؛ رسول زیدآبادی