تعداد مقالات: 283
126. مقایسة راهبردهای خود¬تنظیمی‌ در میان ورزشکاران مرد و زن رشته‌های انفرادی و گروهی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 83-100

محمّد کشتی‌دار؛ مهدی طالب پور؛ محمد تقی اقدسی؛ محمد جهانگیری


129. مقایسه خودارزیابی عملکرد مربّیان ورزشی رشته‌‌های انفرادی و گروهی دانشگاه‌های کشور

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 123-136

محسن اسمعیلی؛ مهدی طالب‌پور


130. تعیین رابطه بین اعتیاد به کار وتحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 129-147

غلامرضا شعبانی بهار؛ زینب محمودیان


131. بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-1116

مهربان پارسامهر؛ امیر مختار اسکندری فرد؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی


132. نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 129-140

سیدمحمد حسین رضوی؛ رضا رجب زاده؛ علی اکبر میرزاپور؛ سید احمد سجادی


134. مقایسه سلامت روانی زنان و مردان ورزشکار در اماکن روباز و سرپوشیده

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-84

فاطمه رضایی؛ رسول زیدآبادی


135. ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-82

لیلی علیزاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ حسن محمد زاده


137. مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-112

سیروس احمدی؛ سعید نوایی؛ علیرضا فرخی


138. بررسی محدودیت‌های فنی و غیرفنی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی (مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی)

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-106

فریبا عسکریان؛ خدیجه لطفی؛ سعید لطفی یامچی


139. بررسی الگوی فعالیت های بدنی تفریحی افراد ضایعه نخاعی در ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-114

محمد علی زبردست؛ طهمورث نورایی


140. تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

سید احمد سجادی؛ سیدمحمد حسین رضوی؛ حسین کردلو


141. نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران)

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-102

حمید سارانی؛ احمد احمدزاده؛ پروانه سوری


143. روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 141-154

علی محمد صفانیا؛ فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی


144. رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت و انسجام سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-130

رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سعید امیرنژاد؛ مریم بای


145. مطالعه میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 111-124

سارا کشگر؛ حمید قاسمی؛ علیرضا نظری


146. مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و وزن طبیعی 9-12 ساله ناحیه 2 شهر اراک

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-94

خدیجه السادات محمدی آشتیانی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی


147. توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-92

سعید سواری؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ روح الله رنجبر


148. مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته های کاراته و شنا

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-94

مهتا اسکندرنژاد؛ مهری عابدینی


149. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چند معیاره و کپ‌لند

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-130

سید محمد جواد رضوی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ محمد زارعی محمودآبادی


150. مقایسه میزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های شهرتهران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-120

نگار قلی پور؛ سید نصرلله سجادی؛ محمود گودزی؛ زینب آنت