تعداد مقالات: 283
201. ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-148

فروغ رحمتی؛ ملیحه نعیمی کیا


202. بررسی موانع ساختاری‌ اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری‌های‌خارجی در صنعت‌ فوتبال ‌جمهوری‌اسلامی‌ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-204

جواد مرادی چالشتری؛ محمدرضا مرادی مرادی؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ محمود جمالی گله


203. بررسی میزان مقدس ‌شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد)

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-198

مهربان پارسا مهر؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید پویا رسولی نژاد؛ وحید اصغری


205. تأثیر اطلاعات بینایی و حس عمقی بر دقت زمان بندی پیش بین انطباقی در ورزشکاران مبتدی هندبال

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 141-155

الهام حاتمی شاه میر؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی


207. بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-194

مینا مستحفظیان؛ زهرا خدایی؛ سمیه رهبری


208. تاثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 179-186

محسن بهنام؛ میرحسن سیدعامری؛ نرگس فصیح؛ لیلا خرمی


209. بررسی عوامل موثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه ای

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-154

سیدجعفر موسوی


210. ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار با انسجام گروهی تیم های قهرمانی کشور- والیبال نشسته بانوان ایران (1391)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 139-148

معصومه بسمی؛ احمد ترکفر؛ شیوا آزاد فدا


211. توصیف عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های پارالمپیک در مقایسه با رقبای آسیایی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-158

کامران عیدی پور؛ یدا... آزادی؛ فرهاد نظری؛ ابوذر سوری


212. تبیین جامعه شناسانه پرخاشگری و خشم با تأکید بر مشغولیت ورزشی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-218

اکبر علیوردی نیا؛ زینب خاکزاد


214. تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی خانوارشهرستان مراغه

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-198

بهرام اکبری؛ فریبا عسکریان؛ سلمان جعفری


215. پیش‌بینی و مدل‌سازی صادرات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل ARIMA طی سال‌های 1391- 1371

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-170

محمدرسول خدادادی؛ محمد سرلاب؛ رقیه سرلاب


216. بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 177-188

سیدرسول مرتضوی فر؛ فرزام فرزان؛ میثم شیرخدایی


217. تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 195-206

حمیده عبدل زاده؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی


218. بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری جوانان از فوتبال (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 187-196

مهربان پارسامهر؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید پویا رسولی نژاد


219. ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-163

معصومه کلاته سیفری؛ زهرا عمو زاده


220. بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-156

صدیقه حیدری نژاد؛ هدی اخلاقی؛ پروانه شفیع نیا؛ نرگس شریفی بحرینی


221. ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 159-168

حمیدرضا گوهررستمی؛ حکیمه مهرعلی تبار؛ نوشین بنار


224. مقایسه ادراک فاصله ورزشکاران و غیرورزشکاران: محدودیت شنیداری و دیداری

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 199-210

حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده؛ کامل عبداله زاده


225. برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-194

همتا هادیان؛ محمد رضا برومند؛ سعید امیرنژاد؛ مسعود نجفی