تعداد مقالات: 283
276. تحلیل تأثیر جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌ نوآوری سازمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: هیأت‌های ورزشی استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان؛ نفیسه فتاحیان


277. عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1398

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده


278. بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش در معلولین استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

عین اله نادری؛ عین اله سکینه پور


279. اثر کانون توجه دستورالعمل آموزشی و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری ضربه بیلیارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1398

معصومه شجاعی؛ مهدیه قره لر؛ حسن محمدزاده


280. تاثیر خودگفتاری انگیزشی و بازخورد مثبت بر تعادل ایستای دختران 13-12 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ کبری محمدی


281. تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اعمال نیرو به زمین در اجرای ریباند بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398

جواد ریاحی فارسانی؛ بهروز عبدلی


282. نقش برنامه ورزشی نود در پیامد های اخلاقی جامعه با تأکید بر مؤلفه احترام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

حمید قاسمی


283. اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر انگیزۀ مشارکت ورزشی در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد حسن عبداللهی؛ امیر قنبرپور