تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، تعیین تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل درسطوح با دشواری متفاوت در افراد مبتدی بود. 
روش شناسی: بدین منظور، 30 شرکت کننده بطور تصادفی در سه گروه هنجاری مثبت، منفی و کنترل قرار گرفتند. افراد در گروه بازخورد هنجاری مثبت و منفی، به ترتیب اطلاعاتی بهتر و یا بدتر از میانگین عملکردی خود در هر بلوک تمرینی دریافت می کردند. مرحله اکتساب شامل 160 کوشش تمرینی در قالب16 دسته کوشش ده تایی بود. تمرین طی 4 روز و پس آزمون عملکرد، پس از آخرین جلسة تمرین برگزار شد. 
یافته ها: نتایج آزمون آنوا مکرر با عامل بین گروهی و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که بازخورد هنجاری بر هر سه شاخص تعادلی کلی (P=0.004)، قدامی خلفی (P=0.01) و میانی جانبی (P=0.001) تأثیر معنی‌داری به لحاظ آماری داشت، به گونه‌ای که در هر سه شاخص، گروه بازخورد هنجاری مثبت دارای خطای کمتری در کنترل تعادل خود بود. 
نتیجه گیری: یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که، بازخورد هنجاری می‌تواند کارکرد انگیزشی مهمی را به طور مستقیم بر روی کنترل مهارتهای حرکتی افراد خصوصا تکلیف تعادلی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .