بررسی انگیزه‌ها ودلایل حضور داوطلبان در نهمین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس تربیت بدنی

3 کارشناس آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر به بررسی انگیزه‌ها ودلایل حضور داوطلبان در نهمین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور (دختران) پرداخته است. سازمان‌های داوطلبانه با شعــار) یک نفر برای همه و همه برای یک نفر (ریشه3000 ساله در تاریخ بشری دارند. نیروهای داوطلب مجموعه مهمّی از منــابع انســـانی ســازمـان‌های ورزشی و تفریحی جهان محسوب می‌شوند. در المپیک زمستانی لیک پلاسید 1980 به طور رسمی نیروهای داوطلب حضور داشتند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در کشور آمریکا در سال 1996، 127 میلیون نفر با میانگین 3 ساعت در هفته در فعّالیّت داوطلبی شرکـت کرده‌اند که حدود 25 میلیون نفر آن‌ها در فعّالیّت‌های ورزشی نقش داشتند. در بازی‌های المپیک آتلانتا از مجموع 100 هزار نفر 47600 نفر، نیروی داوطلب بودند.
روش: حدود400 دانشجو به طور داوطلبانه در برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان سراسر کشور (المپیاد نهم) شرکت داشتند. این تحقیق به دنبال بررسی دلایل وانگیزه‌های حضور این نیروهای داوطلب بود. 107نمونة آماری با استفاده از پرسش‌نامة محقّق‌ساخته با روایی 0. 82 و پایایی 0. 86 مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سن آزمودنی‌ها 22 واز این تعداد 5/12درصد مرد و 5/87 درصد زن بودند.
یافته‌ها: 5/87 درصد آزمودنی‌ها، علاقه‌مند به حضور رسمی در یک سازمان داوطلبی ورزشی بودند. یافته‌ها نشان داد 7/56 درصداز آزمودنی‌ها برای کسب تجربه، 3/16درصد با توجّه به علاقه شخصی در مسابقات حضور داشتند. یافته‌ها نشان داد که حدود 33 درصدآشنایی با نحوة برگزاری مسابقات، 14 درصد برای افزایش اعتماد به نفس وبهبود فعّالیّت‌های اجتماعی 14درصد را به عنوان مهم‌ترین تجربه خود بیان کردند. همچنین دررابطه با دلایل حضور: 7/31 درصدمشارکت اجتماعی، 2/19 درصد علاقه به فعّالیّت‌های مهیج 1/22درصدعلاقه به کمک‌رسانی وحدود7/6 درصد علاقه به ارزشمند بودن را مطرح کردند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که مهم‌ترین دلایل حضور داوطلبان در المپیاد نهم مشارکت اجتماعی، خدمت به دیگران و داشتن علاقه به فعّالیّت‌های مهیج بوده است. اطّلاعات به دست آمده از تحقیق، حاکی از آن است که مهم‌ترین انگیزه‌های شرکت داوطلبان در المپیاد، کسب تجربه، علاقه شخصی وآشنایی با مدیریّت است. همچنین در ارتباط با نوع تجربیات کسب شده توسط داوطلبان نتایج نشان می‌دهدکه امور مدیریّت، افزایش اعتماد به نفس و بهبود فعّالیّت‌های اجتماعی از جمله موارد عمده مورد توجّه داوطلبان بوده است. این نتایج می‌تواند در المپیادهای دیگر و سایر فعّالیّت‌های داوطلبی مورد توجّه مسؤولان و داوطلبان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها