دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-317 

مقاله پژوهشی

1. تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران

صفحه 15-26

فریبا عسکریان؛ حسین اصغرپور؛ رقیه سرلاب


6. بررسی معیارهای مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری

صفحه 83-100

عادله عظیمی دلارستاقی؛ سید محمد حسین رضوی؛ محمدرضا برومند؛ امید تی تی دژ


11. اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

صفحه 157-174

مهدیه اسلامی نصرت آبادی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ رزا رهاوی عزآبادی


13. بررسی موانع ساختاری‌ اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری‌های‌خارجی در صنعت‌ فوتبال ‌جمهوری‌اسلامی‌ایران

صفحه 191-204

جواد مرادی چالشتری؛ محمدرضا مرادی مرادی؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ محمود جمالی گله


16. پژوهشی در باب کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: مردم شهر تالش)

صفحه 237-250

مهربان پارسامهر؛ سید پویا رسولی نژاد؛ محمدرضا نیک نژاد


17. ارزیابی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران(p7)

صفحه 251-268

مصطفی طهماسب پور شفیعی؛ سید عماد حسینی؛ مرتضی دوستی پاشاکلائی؛ فریده علیزاده


19. اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان

صفحه 281-294

سید عباس افسانه پورک؛ معصومه کلاته سیفری؛ رضا ابراهیمی؛ احیا عابدی