دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 0-0 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار

صفحه 15-31

فرشته خلیلی پالندی؛ میثم شیرخدایی؛ فرزام فرزان؛ رزیتا فتحی


2. تحلیل عاملی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران

صفحه 15-26

محمد غلامپور؛ سیدمحمد حسین رضوی؛ محمد خبیری؛ مرتضی دوستی


6. رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد

صفحه 83-99

مهربان پارسامهر؛ محمد رضا نیک نژاد؛ محمد پور اسمعیلی؛ سید پویا رسولی نژاد


10. اثر مدل‌های مختلف تصویرسازی بر تعادل سالمندان

صفحه 139-150

علیرضا بهرامی؛ احمد قطبی؛ داریوش خواجوی


11. مقایسه بهره حافظه افراد صبحی و عصری در دو نوبت تمرینی صبح و عصر

صفحه 151-166

راضیه هژبرنیا؛ مریم نزاکت الحسینی؛ احمدرضا موحدی؛ فهیمه اسفرجانی