دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، آذر 1396، صفحه 0-0 
اثر سبک های شناختی بر یادگیری حرکتی ضمنی

صفحه 69-78

یدالله بیننده؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام


تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت

صفحه 79-92

سعید اشرف پور نوائی؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی


برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران

صفحه 171-194

همتا هادیان؛ محمد رضا برومند؛ سعید امیرنژاد؛ مسعود نجفی


ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد

صفحه 223-236

محمد هادی اسماعیلی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی