دوره و شماره: دوره 15، شماره 29 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-239 
3. اثر امتیاز میزبانی بر عمل‌کرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران طی سال‌های 1380 تا 1390

صفحه 29-37

ابراهیم همت؛ غلامحسین ناظم زادگان؛ حیدر فولادیان زاده؛ جواد خیابانی


7. ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با سبک های مدیریت حل تعارض دبیران تربیت بدنی

صفحه 97-112

جواد ممشلی؛ سمیه جدیدی؛ حمید رضا قزلسفلو؛ ابراهیم علی دست قهفرخی؛ فرزاد مهکویی


13. نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت بدنی- استان مازندران

صفحه 195-212

صمد ایزدی؛ زهرا ثقفیان؛ مصطفی عزیزی شمامی