دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن

صفحه 15-42

لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سید نصراله سجادی


3. تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی

صفحه 63-76

معصومه کلاته سیفری؛ هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی؛ سید یعقوب حسینی


6. بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

صفحه 113-128

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ غلام رضا شعبانی بهار؛ مریم گیلانی؛ اصغر اسکندری


7. نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی

صفحه 129-140

سیدمحمد حسین رضوی؛ رضا رجب زاده؛ علی اکبر میرزاپور؛ سید احمد سجادی