نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آدیداس بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 177-190]
 • آذربایجان بررسی اثرات تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان بر استان های شمال غرب کشور [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 45-54]
 • آذربایجان شرقی شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران حرفه ای آذربایجان شرقی در مسابقات بین المللی و جاده ای ایران ( از سال 1380 تا 1390) [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 155-168]
 • آزمون استروپ ارتباط بین آمادگی قلبی- عروقی با توانایی بازداری پاسخ [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 278-288]
 • آزمون تبحر حرکتی برونینکز-اوزرتسکی و تمرین بدنی اثر مداخله تمرین بدنی بر تبحر حرکتی پسران 7 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 59-68]
 • آزمون رشد حرکتی درشت تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 7 تا 10 ساله کم توان ذهنی شهر تهران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 125-140]
 • آزمون ستاره بررسی تأثیر تمرینات تعادلی در صبح و بعد از ظهر بر تعادل ایستا و پویای سالمندان [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 15-24]
 • آزمون مهارت های بینایی-حرکتی گاردنر تأثیر برنامۀ اسپارک بر مهارت های بینایی- حرکتی کودکان کم شنوای عمیق با کاشت حلزون [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب دیده مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 53-68]
 • آشکار تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل اجرا و دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 259-276]
 • آکادمی بسکتبال برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 171-194]
 • آکواژیمناستیک تاثیر یک دوره تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 195-210]
 • آگاهی عوامل بی رغبتی دختران نسبت به شرکت در فعّالیّت های ورزشی مدرسه (مطالعه ی موردی دبیرستان های دخترانه ی استان اردبیل) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-46]
 • آگاهی از نتیجه مقایسه تاثیر بازخورد خودکنترلی با سطوح مختلف بازخورد غیر کنترلی بر اکتساب، یادداری و انتقال قابلیّت تشخیص خطا در تکلیف تولید نیرو [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 1-10]
 • آگاهی از نتیجه تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 79-92]
 • آمادگی زیردستان و مدیران ورزشی دانشگاه‌ها مقایسه سطوح آمادگی مدیران و کارکنان تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور و ارتباط آن با تصمیم‌گیری اثربخش در سازمان مربوطه [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 69-82]
 • آمادگی قلبی- عروقی ارتباط بین آمادگی قلبی- عروقی با توانایی بازداری پاسخ [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 278-288]
 • آماده‌سازی روانی راهبردهای آماده سازی روانی دروازه‌بانان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابت [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 147-162]
 • آمایش فضایی کاربرد GIS در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش AHP فازی و دلفی (مطالعه موردی: شهر سبزوار) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 15-28]
 • آمیخته بازاریابی بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 177-190]
 • آمیخته بازاریابی ارزیابی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران(p7) [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 251-268]
 • آموزش موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 97-112]
 • آموزشی تحلیل وضعیّت هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌های فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌های‌ایران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 31-50]
 • آموزشی تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل اجرا و دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 259-276]
 • آموزش مجازی بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 183-194]
 • آموزش مشاهده‌ای تاثیر شیوه‌‌های مختلف آموزش مشاهد‌های بر سطح یادگیری ‌شناختی مهارت بالانس ژیمناستیک [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-106]
 • آموزش وپرورش تهران بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل دموگرافی ،اقتصادی و اجتماعی بر بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-130]
 • آنتروی- فازی شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی با استفاده از روش تصمیم گیری آنتروپی - فازی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 295-317]

ا

 • ابزار عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابعاد کارافرینی سازمانی تحلیل دیماتل فازی ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در شناسایی فرصت های سازمانی (مطالعه موردی:وزارت ورزش و جوانان) [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 25-44]
 • ابعاد هوش سازمانی تحلیل دیماتل فازی ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در شناسایی فرصت های سازمانی (مطالعه موردی:وزارت ورزش و جوانان) [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 25-44]
 • اثرات بررسی اثرات تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان بر استان های شمال غرب کشور [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 45-54]
 • اثربخشی ارتباط بین سبک‌های رهبری و اثربخشی مدیران اداره‌های تربیت بدنی استان لرستان [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 75-87]
 • اثربخشی اثربخشی روشهای آموزش ایستگاهی و استقامتی و میزان رضایتمندی دانشجویان از کلاسهای تربیت بدنی عمومی(1) [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 62-43]
 • اثربخشی تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه های تفریحات ورزشی (ورزش همگانی) شهروندان [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]
 • اثربخشی اثربخشی برنامه آموزشی مقدمات دو و میدانی بر اساس حیطه های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان ارومیه [دوره 13، شماره 25، 1396]
 • اثربخشی بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 183-194]
 • اثر بخشی بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی(دولتی) شهر تهران [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 169-181]
 • اثربخشی رهبری ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 155-163]
 • اثربخشی سازمانی طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 15-30]
 • اثربخشی سازمانی بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی‌، سبک‌های رهبری فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان های ورزشی: مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 93-102]
 • اثر بخشی سازمانی تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثر بخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 55-70]
 • اجرای حرکتی یادگیری یک مهارت ورزشی جدید در وزنه‌برداران: اثرات طولانی مدت تمرین با وزنه [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 81-96]
 • اجرای ماهرانه بررسی فرضیه یادگیری وابسته به زمینه در اجرای سرویس بدمینتون با سطوح متفاوت مهارت [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 265-279]
 • احساسات معنوی بررسی میزان مقدس ‌شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 185-198]
 • احساس شایستگی بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-58]
 • اختصاصی بودن تمرین تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 119-128]
 • اختلال توجّه/ بیش­فعّالی تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی جابه جایی و دست کاری محور بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال توجّه/ بیش فعّالی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 95-104]
 • اختلال هماهنگی رشدی اثر مداخله تمرین بدنی بر تبحر حرکتی پسران 7 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 59-68]
 • اختلال‌هماهنگی‌رشدی تاثیر فعالیت های یکپارچه سازی حسی – حرکتی بر توجه و حافظه کاری کودکان دارای اختلالات هماهنگی رشدی(DCD) [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 247-258]
 • اداره کل ورزش و جوانان مدل یابی ساختاری ارتباط میان سرمایه روان‌شناختی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 173-184]
 • اداره ورزش و جوانان ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 155-163]
 • ادراک ارتباط کارآمدی مربیگری با لذت و تعهد ورزشی والیبالیست ها (مطالعه موردی: استان سمنان) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 95-104]
 • ادراک بدنی ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 75-82]
 • ادراک حرکت مقایسه توانایی ادراک دیداری حرکتی و حافظه‌ی کاری در کودکان با اختلال توجه/بیش فعالی و کودکان سالم [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 207-218]
 • ادراک ریسک مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 53-68]
 • ادراک زیستی حرکت مقایسه توانایی ادراک دیداری حرکتی و حافظه‌ی کاری در کودکان با اختلال توجه/بیش فعالی و کودکان سالم [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 207-218]
 • ادراک فاصله مقایسه ادراک فاصله ورزشکاران و غیرورزشکاران: محدودیت شنیداری و دیداری [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 199-210]
 • ادراک کارآمدی بررسی عملکرد حرکتی، ادراک کارآمدی، انگیختگی و خوشایندی بر اساس تسلّط فراانگیزشی و شرایط تکلیف [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-52]
 • ایران مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 147-167]
 • ایران مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014 [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 101-112]
 • ایران تحلیل عاملی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 15-26]
 • ایران رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتباطات اجتماعی تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی. مطالعه بین فرهنگی در کشورهای ایران و مجارستان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 59-72]
 • ارزشیابی بررسی دیدگاه اولیای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساری نسبت به وضعیّت فعلی درس تربیت‌بدنی و ورزش [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 31-41]
 • ارزشیابی تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیّت‌بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان ورزش [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 103-112]
 • ارزش ادراک شده بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 105-1116]
 • ارزش برند طراحی مدل تمایل به خرید پو شاک ورزشی ایرانی با وفاداری و تصویرسازی مشتری در ایجاد ارزش ویژه برندهای داخلی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 73-84]
 • اروپا مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های منتخب فوتبال کشورهای اروپایی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 141-148]
 • اسب سواری بررسی چالش های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی های بومی و سنتی استان گلستان (مطالعه موردی: مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 211-218]
 • استادیوم عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان اردبیل بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان اردبیل [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 69-84]
 • استانداردهای شخصی مقایسه کمال‌گرایی و پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار دختر و پسر [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 211-222]
 • استان قزوین بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 157-166]
 • استان مازندران تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 15-36]
 • استان مازندران ارزیابی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران(p7) [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 251-268]
 • استحکام روانی ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 141-148]
 • استراتژی تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران) [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 51-68]
 • استراتژی تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-42]
 • استراتژی‌های خود تنظیمی‌ مقایسة راهبردهای خود¬تنظیمی‌ در میان ورزشکاران مرد و زن رشته‌های انفرادی و گروهی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 83-100]
 • استعدادهای ورزشی بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان 15-18 ساله [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 65-82]
 • استقرار دانش ارتباط عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]
 • استقلال تعیین روایی و پایایی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) ویژه ورزشکاران دانشجوی شرکت‌کننده در المپیاد‌های ورزشی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 13-24]
 • ایستگاه‌های ورزش همگانی بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 35-44]
 • اسمش تعیین نیاز به توجّه در ضربه ی اسمش بدمینتون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 47-58]
 • اصول مدیریت شطرنجی تعیین و مقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مدیران چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 249-264]
 • اضافه وزن مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و وزن طبیعی 9-12 ساله ناحیه 2 شهر اراک [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 85-94]
 • اضطراب حالتی رقابتی ارتباط مشارکت ادراک شده والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون‌ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 93-104]
 • اضطراب رقابتی رابطه عزت‌نفس و خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی کشتی‌گیران بزرگسال شرکت کننده در جام بین‌المللی تختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 237-246]
 • اضطراب صفتی رقابتی ارتباط مشارکت ادراک شده والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون‌ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 93-104]
 • اطلاعات آوران حسی تاثیر مقدار تمرین و اختصاصی بودن بازنمایی های حسی در شرایط تمرین جسمانی و تصویرسازی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال: مطالعه فرضیه ویژگی تمرین [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 199-212]
 • اطلاعات بینایی تأثیر اطلاعات بینایی و حس عمقی بر دقت زمان بندی پیش بین انطباقی در ورزشکاران مبتدی هندبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 141-155]
 • اطلاعات محیطی مقایسه ادراک فاصله ورزشکاران و غیرورزشکاران: محدودیت شنیداری و دیداری [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 199-210]
 • اعتبار عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتبار برند تاثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 179-186]
 • اعتماد سازمانی بررسی تاثیرابعاد عدالت و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 159-168]
 • اعضای هیات علمی بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی(دولتی) شهر تهران [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 169-181]
 • اعضای هیات علمی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 105-118]
 • اعمال نیرو به زمین تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اعمال نیرو به زمین در اجرای ریباند بسکتبال [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتراقی طراحی و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمان‌بندی پیش بین انطباقی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 223-236]
 • افسردگی مقایسه سلامت روانی زنان و مردان ورزشکار در اماکن روباز و سرپوشیده [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 77-84]
 • اکتساب تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 69-78]
 • اکتساب تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 271-282]
 • اکتساب تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 195-206]
 • الگوی تکلیف دوگانه تعیین نیاز به توجّه در ضربه ی اسمش بدمینتون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 47-58]
 • الگوی ویدئویی تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 195-206]
 • المپیاد دانشجویی بررسی انگیزه‌ها ودلایل حضور داوطلبان در نهمین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 33-47]
 • اماکن روباز مقایسه سلامت روانی زنان و مردان ورزشکار در اماکن روباز و سرپوشیده [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 77-84]
 • اماکن سرپوشیده مقایسه سلامت روانی زنان و مردان ورزشکار در اماکن روباز و سرپوشیده [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 77-84]
 • اماکن ورزشی بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-34]
 • اماکن ورزشی بررسی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به هیأت‌های ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • اماکن ورزشی بررسی معیارهای مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 83-100]
 • اماکن ورزشی مقایسه کیفیت زندگی شهروندان فعال و غیر ‌فعال حرکتی(مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهرداری اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 215-228]
 • امانتداری پیش بینی رضایت شغلی کارمندان بر اساس رفتار اخلاقی مدیران ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 201-210]
 • امکانات مقایسة امکانات باشگاه¬های ¬ورزشی دولتی و خصوصی بانوان شهر تهران از دیدگاه مدیران، مربّیان و ورزشکاران [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 41-54]
 • امنیّت عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • امنیت شغلی پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مولفه های آن [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 175-184]
 • امنیت شغلی عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 155-166]
 • انتخابی طراحی و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمان‌بندی پیش بین انطباقی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 223-236]
 • انجمن ورزش دانشجویی تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 63-76]
 • انسجام رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت و انسجام سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 117-130]
 • انسجام اجتماعی پژوهشی در باب کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: مردم شهر تالش) [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 237-250]
 • انسجام گروهی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار با انسجام گروهی تیم های قهرمانی کشور- والیبال نشسته بانوان ایران (1391) [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 139-148]
 • انفرادی مقایسه خودارزیابی عملکرد مربّیان ورزشی رشته‌‌های انفرادی و گروهی دانشگاه‌های کشور [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 123-136]
 • انگیختگی بررسی عملکرد حرکتی، ادراک کارآمدی، انگیختگی و خوشایندی بر اساس تسلّط فراانگیزشی و شرایط تکلیف [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-52]
 • انگیختگی نقش قدرت دست و تغییرات سطح انگیختگی با گوش دادن به موسیقی محرّک و آرام‌بخش در عملکرد آزمون ثبات دست‌ ـ بازو [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-88]
 • انگیزة لذّت و نشاط مقایسة انگیزه¬ شرکت در فعّالیّت¬های مختلف ورزشی روزمرّه در بین گروه‌های مختلف شهر شیراز [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 71-85]
 • انگیزش تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 63-76]
 • انگیزشی تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل اجرا و دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 259-276]
 • انگیزش درونی تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر تهران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 85-96]
 • انگیزش موقعیتی تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر تهران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 85-96]
 • انگیزۀ ورزشی ویژگی‏های روان‏سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی ویرایش دوم (SMS-II) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 127-140]
 • اهواز بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 149-156]
 • اوقات فراغت نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-140]
 • اوقات فراغت بررسی الگوی فعالیت های بدنی تفریحی افراد ضایعه نخاعی در ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 99-114]
 • اوقات فراغت بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان، مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 99-110]
 • اوقات فراغت تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی. مطالعه بین فرهنگی در کشورهای ایران و مجارستان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 59-72]
 • اوقات فراغت جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو [(مقالات آماده انتشار)]
 • اولویت بندی شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی با استفاده از روش تصمیم گیری آنتروپی - فازی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 295-317]

ب

 • بابلسر بررسی کارایی طرح سالم سازی دریای خزر در شهرستان بابلسر در سال 1386با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 51-60]
 • بازاریابی ورزشی بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 177-190]
 • بازخورد تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه‌ی حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان‌بندی متوالی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 15-22]
 • بازخورد تاثیر بازخورد پس از کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه درکودکان پسر 12-9 ساله کم توان ذهنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازخوردافزوده تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 57-64]
 • بازخورد انگیزشی تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 79-92]
 • بازخورد دقیق اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 157-174]
 • بازخورد غیردقیق اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 157-174]
 • بازخورد مثبت تاثیر خودگفتاری انگیزشی و بازخورد مثبت بر تعادل ایستای دختران 13-12 ساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازخورد هنجاری مثبت اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 157-174]
 • بازخورد هنجاری منفی اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 157-174]
 • بازیکنان رشته بدمینتون ارتباط مشارکت ادراک شده والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون‌ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 93-104]
 • بازیکنان سایر تیم ها بررسی میزان جانبداری گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 81-92]
 • بازیکن نخبة بدمینتون هنجار و مقایسة حالات خُلقی بازیکنان مرد و زن نخبة بدمینتون [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 1-12]
 • بازنشستگی ورزشی بازآزمایی پایایی و ساختار عاملی سیاهه تصمیم به بازنشستگی ورزشکاران با استفاده از یک نمونه از ورزشکاران ایرانی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 261-274]
 • بازنمایی مبتنی بر نمونه تاثیر یادگیری آشکار و پنهان بر قابلیت شناسایی خطا : آزمون فرضیه بازنمایی مبتنی بر نمونه [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 105-112]
 • بازنمایی‌‌های حافظه مهارت‌‌های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 67-78]
 • بازی های المپیک تبیین عوامل موثر بر خطر حذف کشتی از بازی های المپیک و ارایه راهکارها (کاربرد روش تصمم گیری دیماتل) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 255-270]
 • بازی‌های بومی تأثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت‌رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 163-172]
 • بازی های پارالمپیک توصیف عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های پارالمپیک در مقایسه با رقبای آسیایی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 149-158]
 • بازی های رایانه ای بررسی تأثیر آموزش یک دوره حرکات منتخب ریتمیک و بازی‌های رایانه ای بر هوش اجتماعی نوجوانان دختر [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 213-226]
 • باشگاه تبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 107-128]
 • باشگاه ذوب آهن اصفهان بررسی رابطه و مقایسه بین DNA سازمانی و هویت سازمانی در باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان [دوره 13، شماره 25، 1396]
 • باشگاه سپاهان تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 241-254]
 • باشگاه صبای قم عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-126]
 • باشگاه فولاد مبارکه سپاهان بررسی رابطه و مقایسه بین DNA سازمانی و هویت سازمانی در باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان [دوره 13، شماره 25، 1396]
 • باشگاه های بدنسازی بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 149-156]
 • باشگاه ورزشی دولتی مقایسة امکانات باشگاه¬های ¬ورزشی دولتی و خصوصی بانوان شهر تهران از دیدگاه مدیران، مربّیان و ورزشکاران [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 41-54]
 • بافت ومصالح تاثیر عناصرمعماری (رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 79-84]
 • بالانس تاثیر شیوه‌‌های مختلف آموزش مشاهد‌های بر سطح یادگیری ‌شناختی مهارت بالانس ژیمناستیک [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-106]
 • بالندگی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 105-118]
 • بی‌انگیزگی تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر تهران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 85-96]
 • باور تندرستی عوامل بی رغبتی دختران نسبت به شرکت در فعّالیّت های ورزشی مدرسه (مطالعه ی موردی دبیرستان های دخترانه ی استان اردبیل) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-46]
 • باورهای خودکارآمدی حافظه تاًثیر خودالگودهی (پیشخوراند، مرورگری مثبت، خودمشاهده گری) و تمرین بدنی بر ارتقاء باورهای خودکارآمدی حافظه در یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 175-190]
 • بخش تولیدی ارزیابی مقایسه‌ای دیدگاه مدیران صنایع در خصوص مزایای اکتسابی صنعت از ایجاد ارتباط با دانشگاه (مطالعه‌ی موردی: بخش تولیدی صنعت ورزش ایران) [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-36]
 • بخش خصوصی ارتباط بین ذینفع مداری با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 65-74]
 • بدمینتون ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریک، جسمانی ـ حرکتی و روان‌شناختی با میزان موفّقیّت در مسابقات بدمینتون دختران دانشگاه‌های کشور [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 1-12]
 • بدمینتون تعیین نیاز به توجّه در ضربه ی اسمش بدمینتون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 47-58]
 • بدمینتون بررسی فرضیه یادگیری وابسته به زمینه در اجرای سرویس بدمینتون با سطوح متفاوت مهارت [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 265-279]
 • برتری چشم - دست نقش ویژگی های آنتروپومتریکی و برتری چشم-دست در یادگیری تکلیف هدف گیری با دست [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 79-88]
 • بی­رغبتی عوامل بی رغبتی دختران نسبت به شرکت در فعّالیّت های ورزشی مدرسه (مطالعه ی موردی دبیرستان های دخترانه ی استان اردبیل) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-46]
 • برنامه آموزشی تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیّت‌بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان ورزش [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 103-112]
 • برنامه تفریحی ورزشی تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه های تفریحات ورزشی (ورزش همگانی) شهروندان [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]
 • برنامه تمرینی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 15-24]
 • برنامه­ی تمرینی جابه­جایی و دستکاری محور تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی جابه جایی و دست کاری محور بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال توجّه/ بیش فعّالی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 95-104]
 • برنامه حرکتی تعمیم یافته مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین بدنی در شرایط خستگی و غیرخستگی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 25-38]
 • برنامه حرکتی تعمیم یافته تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه‌ی حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان‌بندی متوالی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 15-22]
 • برنامه راهبردی تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 241-254]
 • برنامه ریزی راهبردی برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 171-194]
 • برنامه‌منتخب تأثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت‌رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 163-172]
 • برنامه های ورزشی جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامۀ حرکتی تأثیر برنامۀ اسپارک بر مهارت های بینایی- حرکتی کودکان کم شنوای عمیق با کاشت حلزون [(مقالات آماده انتشار)]
 • بُعد ساختاری ارتباط ابعاد سرمایۀ اجتماعی با کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 85-91]
 • بهره وری بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل دموگرافی ،اقتصادی و اجتماعی بر بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-130]
 • بهزیستی تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 66-78]
 • بهزیستی روان‌شناختی تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 97-108]
 • بودجه‌ریزی تحلیل وضعیّت هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌های فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌های‌ایران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 31-50]

پ

 • پایایی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی 48 (MTQ48) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 39-54]
 • پایایی تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 7 تا 10 ساله کم توان ذهنی شهر تهران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 125-140]
 • پایایی تعیین روایی سازه و پایایی "مقیاس خود کارآمدی تکلیف" برای فعّالیت‌های روزانة سالمندان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 269-280]
 • پایایی بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 53-68]
 • پایایی بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ کوتاه خودتوصیفی بدنی در دانشجویان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 275-289]
 • پایایی عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایایی زمانی ویژگی‏های روان‏سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی ویرایش دوم (SMS-II) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 127-140]
 • پایان دوره قهرمانی بررسی عوامل موثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه ای [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • پایان نامه مقایسه نظرات دانشجویان دختر و پسر درباره انواع سوء رفتارهای علمی و راه های تشخیص آنها [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 149-158]
 • پایداری رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت و انسجام سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 117-130]
 • پارامتر مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین بدنی در شرایط خستگی و غیرخستگی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 25-38]
 • پارک های آبی ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 223-236]
 • پایگاه استنادی وب آوساینس مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 147-167]
 • پیچیدگی اثر کانون توجه دستورالعمل آموزشی و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری ضربه بیلیارد [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیچیدگی تکلیف اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده‌ نیازمند سرعت و دقت [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 119-128]
 • پیچیدگی تکلیف تأثیر تداخل زمینه ای و شاخص های دشواری بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 233-246]
 • پدیدارشناسی راهبردهای آماده سازی روانی دروازه‌بانان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابت [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 147-162]
 • پذیرش رشته‌ ورزشی جدید بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 15-26]
 • پرتاب آزاد بسکتبال تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیست های ماهر و مبتدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 167-176]
 • پرتاب دارت تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 69-78]
 • پرتاب دارت نقش ویژگی های آنتروپومتریکی و برتری چشم-دست در یادگیری تکلیف هدف گیری با دست [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 79-88]
 • پرخاشگری نقش نمایش رفتارهای خشونت آمیز فوتبال از تلویزیون بر رفتارهای نوجوانان و جوانان عضو باشگاه های فوتبال شهر تهران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 59-74]
 • پرخاشگری تبیین جامعه شناسانه پرخاشگری و خشم با تأکید بر مشغولیت ورزشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 205-218]
 • پرخاشگری ورزشی ارتباط بین معیارهای اخلاقی مربیان و تمایلات پرخاشگری ورزشی در ورزشکاران تیم‌های ملی پایه کشور [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 25-38]
 • پرخاشگری ورزشی مقایسه کمال‌گرایی و پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار دختر و پسر [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 211-222]
 • پژوهش موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 97-112]
 • پژوهش کیفی راهبردهای آماده سازی روانی دروازه‌بانان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابت [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 147-162]
 • پژوهشگاه تربیت بدنی پیش بینی سکوت سازمانی برمبنای رهبری معنوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 247-260]
 • پست‌های مختلف بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 53-68]
 • پیش‌بینی بررسی شبیه سازی حرکتی در پیش‌بینی هماهنگی بین‌فردی پسران نخبه طناب‌زنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 219-232]
 • پینت‌بال بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 15-26]
 • پندر مطالعه سبک زندگی و رفتار سلامت دانشجویان با تاکید بر الگوی ارتقاء سلامت پندر [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 229-242]
 • پنهان تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل اجرا و دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 259-276]
 • پوشاک ورزشی بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 177-188]
 • پوشاک ورزشی طراحی مدل تمایل به خرید پو شاک ورزشی ایرانی با وفاداری و تصویرسازی مشتری در ایجاد ارزش ویژه برندهای داخلی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 73-84]
 • پیوند اجتماعی تبیین جامعه شناسانه پرخاشگری و خشم با تأکید بر مشغولیت ورزشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 205-218]
 • پیوند با گروه بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری جوانان از فوتبال (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 187-196]

ت

 • تالش پژوهشی در باب کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: مردم شهر تالش) [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 237-250]
 • تبلیغات دهان به دهان پیش بینی تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان توسط مؤلفه های وفاداری در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام زنجان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 43-54]
 • تبیین تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران) [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 51-68]
 • تیپ شبانه‌روزی مقایسه بهره حافظه افراد صبحی و عصری در دو نوبت تمرینی صبح و عصر [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 151-166]
 • تجارت الکترونیکی بررسی محدودیت‌های فنی و غیرفنی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی (مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 95-106]
 • تجربۀ مهد کودک رابطۀ بین بهرۀ هوشی، ویژگی‌های آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهدکودک [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 215-228]
 • تحقیق کیفی استـفاده از مفاهیم یادگیری حرکتی به وسیله معلمان تربیت بدنی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 95-100]
 • تحلیل استنادی تحلیل و تعیین الگوی تحقیقات میان‌رشته‌ای در تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 169-178]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی کارایی هیأت های والیبال استان ها در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 103-114]
 • تحلیل رفتگی شغلی تعیین رابطه بین اعتیاد به کار وتحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 129-147]
 • تحلیل‌رفتگی شغلی ارتباط بین فعّالیّت بدنی با تحلیل‌رفتگی شغلی در اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة چهار کشور [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 49-60]
 • تحلیل سوات شناسایی تنگناها و موانع پیش روی والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 23-34]
 • تحلیل عاملی تحلیل عاملی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 15-26]
 • تحلیل عاملی تأییدی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی 48 (MTQ48) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 39-54]
 • تحلیل مکانی تحلیل مکانی فضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-82]
 • تیراندازان تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 27-38]
 • تربیت بدنی مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 115-128]
 • تربیت بدنی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 105-118]
 • تربیت بدنی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 15-24]
 • تربیت‌بدنی دانشگاه ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 25-38]
 • تربیت بدنی عمومی اثربخشی روشهای آموزش ایستگاهی و استقامتی و میزان رضایتمندی دانشجویان از کلاسهای تربیت بدنی عمومی(1) [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 62-43]
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ ایران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 51-72]
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 97-112]
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی تحلیل و تعیین الگوی تحقیقات میان‌رشته‌ای در تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 169-178]
 • تشخیص خطا مقایسه تاثیر بازخورد خودکنترلی با سطوح مختلف بازخورد غیر کنترلی بر اکتساب، یادداری و انتقال قابلیّت تشخیص خطا در تکلیف تولید نیرو [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 1-10]
 • تصمیم‌گیری نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 111-122]
 • تصمیم‌گیری بازآزمایی پایایی و ساختار عاملی سیاهه تصمیم به بازنشستگی ورزشکاران با استفاده از یک نمونه از ورزشکاران ایرانی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 261-274]
 • تصویر بدنی آگاهی از ناهنجاری‌های جسمانی و تاثیر آن بر میزان عزت نفس و تصویر بدنی دختران دانشجو [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 103-110]
 • تصویر ذهنی ورزشکار طراحی مدل تمایل به خرید پو شاک ورزشی ایرانی با وفاداری و تصویرسازی مشتری در ایجاد ارزش ویژه برندهای داخلی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 73-84]
 • تصویرسازی پتلپ اثر مدل‌های مختلف تصویرسازی بر تعادل سالمندان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 139-150]
 • تصویرسازی سنتی اثر مدل‌های مختلف تصویرسازی بر تعادل سالمندان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 139-150]
 • تعادل بررسی تأثیر تمرینات تعادلی در صبح و بعد از ظهر بر تعادل ایستا و پویای سالمندان [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 15-24]
 • تعادل تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 15-24]
 • تعادل تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 79-92]
 • تعادل ایستا تاثیر خودگفتاری انگیزشی و بازخورد مثبت بر تعادل ایستای دختران 13-12 ساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعادل پویا اثر مدل‌های مختلف تصویرسازی بر تعادل سالمندان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 139-150]
 • تعادل رقابتی مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های منتخب فوتبال کشورهای اروپایی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 141-148]
 • تعلق شغلی پیش بینی خلاقیت سازمانی بر اساس تعلق شغلی و مهارت های فناوری اطلاعات در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 167-178]
 • تعهد سازمانی بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 143-159]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 157-166]
 • تعهد سازمانی پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مولفه های آن [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 175-184]
 • تعهد سازمانی بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-58]
 • تعهد سازمانی تأثیرفرهنگ‌سازمانی بر میزان تعهد سازمانی مدیران ورزشی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 191-200]
 • تعهد سازمانی اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 281-294]
 • تعهد سازمانی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 45-58]
 • تعهد عاطفی بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 143-159]
 • تعهد عاطفی بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-58]
 • تعهد مستمر بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 143-159]
 • تعهد مستمر بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-58]
 • تعهد هنجاری بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 143-159]
 • تعهد هنجاری بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 49-58]
 • تعهد ورزشی بررسی انگیزه‌های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی(مورد مطالعه: دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد) [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 93-106]
 • تعهد ورزشی ارتباط مشارکت ادراک شده والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون‌ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 93-104]
 • تغییرات رقابتی تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 15-26]
 • تفریح فعال عوامل بازدارنده مشارکت سالمندان در ورزش و تفریح فعال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 129-140]
 • تکلیف بدیع تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 195-206]
 • تکلیف زمانبندی پیش بین انطباقی تاثیر یادگیری آشکار و پنهان بر قابلیت شناسایی خطا : آزمون فرضیه بازنمایی مبتنی بر نمونه [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 105-112]
 • تکلیف ضربه زنی فیتز تأثیر تداخل زمینه ای و شاخص های دشواری بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 233-246]
 • تکلیف فوق پاسچری اثر خستگی بر عملکرد تیراندازان ماهر و مبتدی : نوع تکلیف و تغییرپذیری نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 243-258]
 • تکنیک دیماتل فازی تحلیل دیماتل فازی ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در شناسایی فرصت های سازمانی (مطالعه موردی:وزارت ورزش و جوانان) [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 25-44]
 • تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چند معیاره و کپ‌لند [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 113-130]
 • تکواندو تدوین مدل ارتباطی هوش فرهنگی و هوش سازمانی هیئت‌های تکواندو استان تهران [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 111-124]
 • تلویزیون نقش نمایش رفتارهای خشونت آمیز فوتبال از تلویزیون بر رفتارهای نوجوانان و جوانان عضو باشگاه های فوتبال شهر تهران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 59-74]
 • تلویزیون مطالعه میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 111-124]
 • تماشاگران عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-126]
 • تماشاگران فوتبال بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی و ارتباط آن با مشکلات گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: تماشاگران بازی فوتبال دو تیم تراکتورسازی و سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 141-154]
 • تماشای ورزش بررسی جامعه¬شناختی عوامل مؤثّر بر گرایش زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 61-74]
 • تمایل به ادامه ی همکاری داوطلبی تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 63-76]
 • تمایل به تغییر تاثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 179-186]
 • تمایل به فعالیت بدنی تاثیر عناصرمعماری (رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 79-84]
 • تمایل حضور مجدد پیش بینی تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان توسط مؤلفه های وفاداری در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام زنجان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 43-54]
 • تمرینات مقاومتی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر خودکار آمدی عمومی مردان دیابتی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 193-197]
 • تمرینات هوازی مقایسه بهره حافظه افراد صبحی و عصری در دو نوبت تمرینی صبح و عصر [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 151-166]
 • تمرین بدنی مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین بدنی در شرایط خستگی و غیرخستگی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 25-38]
 • تمرین بدنی تاًثیر خودالگودهی (پیشخوراند، مرورگری مثبت، خودمشاهده گری) و تمرین بدنی بر ارتقاء باورهای خودکارآمدی حافظه در یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 175-190]
 • تمرین جسمانی تاثیر مقدار تمرین و اختصاصی بودن بازنمایی های حسی در شرایط تمرین جسمانی و تصویرسازی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال: مطالعه فرضیه ویژگی تمرین [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 199-212]
 • تمرین ذهنی مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین بدنی در شرایط خستگی و غیرخستگی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 25-38]
 • تمرین ذهنی تاثیر مقدار تمرین و اختصاصی بودن بازنمایی های حسی در شرایط تمرین جسمانی و تصویرسازی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال: مطالعه فرضیه ویژگی تمرین [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 199-212]
 • تمرین ریتمیک تأثیر تمرین ریتمیک بر حافظه و توجه کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 43-54]
 • تمرین عملی تاثیر شیوه‌‌های مختلف آموزش مشاهد‌های بر سطح یادگیری ‌شناختی مهارت بالانس ژیمناستیک [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-106]
 • تیم ملی کاناپولو رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنظیم بیرونی تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر تهران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 85-96]
 • تنظیم زاویه دست برتر ارتباط بین خودپندارۀ بدنی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون، کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-52]
 • تنظیم شناختی هیجانی تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 66-78]
 • تنظیم شناسایی شده تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر تهران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 85-96]
 • تنگناها و موانع شناسایی تنگناها و موانع پیش روی والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 23-34]
 • توانایی ادراکی حرکتی ارتباط بین خودپنداره بدنی، شاخص توده بدنی و توانایی های ادراکی حرکتی در دانش‌آموزان دختر و پسر 11ساله [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 133-140]
 • توانایی ادراک شده بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 105-1116]
 • توانایی بازداری پاسخ ارتباط بین آمادگی قلبی- عروقی با توانایی بازداری پاسخ [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 278-288]
 • توجه تأثیر تمرین ریتمیک بر حافظه و توجه کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 43-54]
 • توجه تاثیر فعالیت های یکپارچه سازی حسی – حرکتی بر توجه و حافظه کاری کودکان دارای اختلالات هماهنگی رشدی(DCD) [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 247-258]
 • توجّه تعیین نیاز به توجّه در ضربه ی اسمش بدمینتون [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 47-58]
 • توجه بیرونی اثر نوع تمرکز توجهی بر اکتساب و یادگیری مهارت های پایه والیبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 211-222]
 • توجه درونی اثر نوع تمرکز توجهی بر اکتساب و یادگیری مهارت های پایه والیبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 211-222]
 • توجه مربوط و نامربوط اثرتوجه بر دقت سرویس والیبال در شرایط فشار روانی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 49-56]
 • تور دوچرخه سواری بررسی اثرات تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان بر استان های شمال غرب کشور [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 45-54]
 • توریسم ورزشی بررسی چالش های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی های بومی و سنتی استان گلستان (مطالعه موردی: مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 211-218]
 • توسعة پایدار سنجش گرایش ساکنان مناطق چهارگانة شهر قم به ورزش و فعالیت های جسمانی (سلامت شهری، توسعة پایدار) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-94]
 • توسعه شناسایی و رتبه بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه های فوتبال منتخب استان مازندران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 219-236]
 • توسعه رتبه بندی مولفه های تأثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی در ایران بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 29-42]
 • توصیه شفاهی تاثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 179-186]

ج

 • جاذبه‌های طبیعی بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 15-26]
 • جایگاه تحلیلی بر عوامل موثردر ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 69-80]
 • جام بین المللی تختی رابطه عزت‌نفس و خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی کشتی‌گیران بزرگسال شرکت کننده در جام بین‌المللی تختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 237-246]
 • جام جهانی مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014 [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 101-112]
 • جام جهانی فوتبال عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تیم های شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 27-38]
 • جامعه پذیری اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 281-294]
 • جامعه پذیری سازمانی ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 155-163]
 • جانبداری بررسی میزان جانبداری گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 81-92]
 • جذابیت مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های منتخب فوتبال کشورهای اروپایی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 141-148]
 • جذابیت­ها بررسی و اولویت بندی علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 77-96]
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسی معیارهای مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 83-100]
 • جفت شده خودکنترل اثر بازخورد خودکنترل بر یادگیری مهارت پرتاب یکدستی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 189-200]
 • جنسیت مقایسه کمال‌گرایی و پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار دختر و پسر [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 211-222]
 • جنسیت بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 177-188]
 • جنسیّت تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 39-50]
 • جهت‌گیری راهبردی تحلیل تأثیر جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌ نوآوری سازمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: هیأت‌های ورزشی استان همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهت گیری مشتریان بررسی عوامل تأثیرگذار بر جهت گیری مشتریان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاههای شوشتر [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 37-48]
 • جو اخلاقی تأثیر کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخلاقی بر رفتارهای پرخاشگرانه در بازیکنان رشته بسکتبال [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 145-156]
 • جوانان نقش نمایش رفتارهای خشونت آمیز فوتبال از تلویزیون بر رفتارهای نوجوانان و جوانان عضو باشگاه های فوتبال شهر تهران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 59-74]
 • جوانان بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری جوانان از فوتبال (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 187-196]
 • جو‌ ورزش تعیین روایی و پایایی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) ویژه ورزشکاران دانشجوی شرکت‌کننده در المپیاد‌های ورزشی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 13-24]

چ

 • چاقی مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و وزن طبیعی 9-12 ساله ناحیه 2 شهر اراک [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 85-94]

ح

 • حافظه مقایسه بهره حافظه افراد صبحی و عصری در دو نوبت تمرینی صبح و عصر [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 151-166]
 • حافظه تأثیر تمرین ریتمیک بر حافظه و توجه کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 43-54]
 • حافظه کاری مقایسه توانایی ادراک دیداری حرکتی و حافظه‌ی کاری در کودکان با اختلال توجه/بیش فعالی و کودکان سالم [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 207-218]
 • حافظه‌کاری تاثیر فعالیت های یکپارچه سازی حسی – حرکتی بر توجه و حافظه کاری کودکان دارای اختلالات هماهنگی رشدی(DCD) [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 247-258]
 • حذف تبیین عوامل موثر بر خطر حذف کشتی از بازی های المپیک و ارایه راهکارها (کاربرد روش تصمم گیری دیماتل) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 255-270]
 • حرکات منتخب ریتمیک بررسی تأثیر آموزش یک دوره حرکات منتخب ریتمیک و بازی‌های رایانه ای بر هوش اجتماعی نوجوانان دختر [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 213-226]
 • حس حرکت ارتباط بین خودپندارۀ بدنی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون، کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-52]
 • حس عمقی تأثیر اطلاعات بینایی و حس عمقی بر دقت زمان بندی پیش بین انطباقی در ورزشکاران مبتدی هندبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 141-155]
 • حضور بررسی عوامل تأثیرگذار بر جهت گیری مشتریان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاههای شوشتر [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 37-48]
 • حیطه شناختی اثربخشی برنامه آموزشی مقدمات دو و میدانی بر اساس حیطه های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان ارومیه [دوره 13، شماره 25، 1396]
 • حمایت اجتماعی بررسی رابطه الگوهای شناختی اجتماعی و ارتقای انگیزه انجام فعالیت بدنی در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزد [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 185-192]
 • حمایت ادراک شده بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 105-1116]
 • حمایت مالی تحلیل عوامل موثر بر جذب حمایت مالی شرکت های صنعتی بزرگ در ورزش جنوب غرب ایران [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 39-52]
 • حمایت مالی ورزشی موانع حمایت مالی از ورزش در شرکت های شهر صنعتی کاوه [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 53-64]

خ

 • خانواده بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 15-26]
 • خانوار تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی خانوارشهرستان مراغه [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 189-198]
 • خستگی مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین بدنی در شرایط خستگی و غیرخستگی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 25-38]
 • خستگی تاثیر یک دوره تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 195-210]
 • خستگی اثر خستگی بر عملکرد تیراندازان ماهر و مبتدی : نوع تکلیف و تغییرپذیری نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 243-258]
 • خشم تبیین جامعه شناسانه پرخاشگری و خشم با تأکید بر مشغولیت ورزشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 205-218]
 • خصوصی تبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 107-128]
 • خصوصی سازی بررسی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به هیأت‌های ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • خلاقیت رابطه بین سبک رهبری مدیران مجتمع های آموزشی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 55-62]
 • خلاقیت پیش بینی خلاقیت سازمانی بر اساس تعلق شغلی و مهارت های فناوری اطلاعات در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 167-178]
 • خلاقیّت رابطة فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیّت، مطالعة موردی: مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 11-24]
 • خوابگاه بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از فعّالیّت‌های فوق برنامة ورزشی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-14]
 • خواسته های شغلی بررسی ارتباط بین خواسته‌های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 55-66]
 • خودالگودهی پیشخوراند تاًثیر خودالگودهی (پیشخوراند، مرورگری مثبت، خودمشاهده گری) و تمرین بدنی بر ارتقاء باورهای خودکارآمدی حافظه در یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 175-190]
 • خودپنداره بدنی ارتباط بین خودپنداره بدنی، شاخص توده بدنی و توانایی های ادراکی حرکتی در دانش‌آموزان دختر و پسر 11ساله [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 133-140]
 • خودپنداره بدنی ارتباط بین خودپندارۀ بدنی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون، کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-52]
 • خودپنداره بدنی بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ کوتاه خودتوصیفی بدنی در دانشجویان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 275-289]
 • خودشیفتگی ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 75-82]
 • خود کارآمدی تکلیف تعیین روایی سازه و پایایی "مقیاس خود کارآمدی تکلیف" برای فعّالیت‌های روزانة سالمندان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 269-280]
 • خودکارآمدی عمومی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر خودکار آمدی عمومی مردان دیابتی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 193-197]
 • خودکارآمدی ورزشی رابطه عزت‌نفس و خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی کشتی‌گیران بزرگسال شرکت کننده در جام بین‌المللی تختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 237-246]
 • خودکنترلی مقایسه تاثیر بازخورد خودکنترلی با سطوح مختلف بازخورد غیر کنترلی بر اکتساب، یادداری و انتقال قابلیّت تشخیص خطا در تکلیف تولید نیرو [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 1-10]
 • خود_کنترلی اثر بازخورد خودکنترل بر یادگیری مهارت پرتاب یکدستی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 189-200]
 • خودگفتاری تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 129-138]
 • خودگفتاری تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل اجرا و دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 259-276]
 • خودگفتاری آموزشی اثر نوع تمرکز توجهی بر اکتساب و یادگیری مهارت های پایه والیبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 211-222]
 • خودگفتاری آموزشی تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اعمال نیرو به زمین در اجرای ریباند بسکتبال [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودگفتاری انگیزشی تاثیر خودگفتاری انگیزشی و بازخورد مثبت بر تعادل ایستای دختران 13-12 ساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودگفتاری انگیزشی تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اعمال نیرو به زمین در اجرای ریباند بسکتبال [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودگویی آموزشی تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیست های ماهر و مبتدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 167-176]
 • خودگویی انگیزشی تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیست های ماهر و مبتدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 167-176]
 • خودمرورگری مثبت تاًثیر خودالگودهی (پیشخوراند، مرورگری مثبت، خودمشاهده گری) و تمرین بدنی بر ارتقاء باورهای خودکارآمدی حافظه در یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 175-190]
 • خودمشاهده‌گری تاًثیر خودالگودهی (پیشخوراند، مرورگری مثبت، خودمشاهده گری) و تمرین بدنی بر ارتقاء باورهای خودکارآمدی حافظه در یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 175-190]
 • خوشایندی بررسی عملکرد حرکتی، ادراک کارآمدی، انگیختگی و خوشایندی بر اساس تسلّط فراانگیزشی و شرایط تکلیف [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-52]

د

 • دانش آموزان ارتباط بین خودپنداره بدنی، شاخص توده بدنی و توانایی های ادراکی حرکتی در دانش‌آموزان دختر و پسر 11ساله [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 133-140]
 • دانش­آموزان پسر تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی جابه جایی و دست کاری محور بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال توجّه/ بیش فعّالی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 95-104]
 • دانش‌آموزان دختر نقش شبکه‌های اجتماعی در جذب دانش‌آموزان دختر به مشارکت در ورزش (مورد مطالعه: شهر یزد) [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 73-86]
 • دانش‌آموز غیر ورزشکار مقایسة وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 67-80]
 • دانش آموز ورزشکار مقایسه کمال‌گرایی و پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار دختر و پسر [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 211-222]
 • دانش‌آموز ورزشکار مقایسة وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 67-80]
 • دانشجو مقایسة‌ افسردگی دانشجویان فعّال و غیر ‌فعّال ‌بدنی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 15-29]
 • دانشجو تعیین روایی و پایایی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) ویژه ورزشکاران دانشجوی شرکت‌کننده در المپیاد‌های ورزشی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 13-24]
 • دانشجو مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 115-128]
 • دانشجو ارتباط بین آمادگی قلبی- عروقی با توانایی بازداری پاسخ [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 278-288]
 • دانشجویان بررسی رابطه بین شاخص‌های تحصیلی و ورزشی نخبگان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 55-69]
 • دانشجویان رابطه بین مهارت‌های تفکر انتقادی و سلامت عمومی دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 55-66]
 • دانشجویان تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 97-108]
 • دانشجویان مقایسه میزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های شهرتهران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-120]
 • دانشجویان تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 255-270]
 • دانشجویان جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ کوتاه خودتوصیفی بدنی در دانشجویان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 275-289]
 • دانشجویان تربیت بدنی مقایسه نظرات دانشجویان دختر و پسر درباره انواع سوء رفتارهای علمی و راه های تشخیص آنها [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 149-158]
 • دانشجویان تربیت بدنی مقایسه مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 29-48]
 • دانشجویان رشتة تربیت بدنی و فنّی ¬ـ مهندسی بررسی طولی در تغییرات سطوح آمادگی هوازی و شادکامی ‌دانشجویان رشتة تربیت بدنی (1386ـ1382) [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 25-40]
 • دانشجویان علوم انسانی بررسی رابطه الگوهای شناختی اجتماعی و ارتقای انگیزه انجام فعالیت بدنی در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزد [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 185-192]
 • دانشکده تربیت بدنی مقایسه میزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های شهرتهران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-120]
 • دانشکده های تربیت بدنی بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی(دولتی) شهر تهران [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 169-181]
 • دانشگاه تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 255-270]
 • دانشگاه جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشگاه شهید چمران بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از فعّالیّت‌های فوق برنامة ورزشی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-14]
 • دانشگاه مازندران مقایسه نظرات دانشجویان دختر و پسر درباره انواع سوء رفتارهای علمی و راه های تشخیص آنها [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 149-158]
 • دانشگاه مازندران بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 177-188]
 • داور عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 155-166]
 • داوطلب بررسی انگیزه‌ها ودلایل حضور داوطلبان در نهمین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 33-47]
 • دبیران تربیت بدنی پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مولفه های آن [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 175-184]
 • دبیران تربیت بدنی شناسایی عوامل موثر بر استفاده از روش‌های فعال تدریس توسط دبیـران تربیت بدنی استان ایلام [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 169-176]
 • دبیران تربیت بدنی بررسی طبقه بندی جنسیتی ورزش ها از دیدگاه دبیران تربیت بدنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 125-135]
 • دبیران تربیت‌بدنی کرمانشاه تعیین رابطه بین اعتیاد به کار وتحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 129-147]
 • دختران مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و وزن طبیعی 9-12 ساله ناحیه 2 شهر اراک [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 85-94]
 • دختران ورزشکار ارتباط بین خودپندارة بدنی با عملکرد ورزشی دانشجویان دختر در المپیاد ورزشی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 13-20]
 • دیدگاه بررسی دیدگاه اولیای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساری نسبت به وضعیّت فعلی درس تربیت‌بدنی و ورزش [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 31-41]
 • درجه تحقق سازمان یادگیرنده بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با درجه تحقق سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 101-110]
 • درس تربیت بدنی تحلیلی بر عوامل موثردر ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 69-80]
 • درماندگی تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 66-78]
 • دروازه‌بان راهبردهای آماده سازی روانی دروازه‌بانان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابت [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 147-162]
 • دستگاه‌های بدن‌سازی تبیین مهم‌ترین عوامل برانگیزاننده‌ی فعالیت‌های ورزشی در مسیرهای تندرستی (با تأکید بر دستگاه‌های بدن سازی پارک‌ها) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 97-110]
 • دستورالعمل توجهی اثر کانون توجه دستورالعمل آموزشی و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری ضربه بیلیارد [(مقالات آماده انتشار)]
 • دقت اجرا تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل اجرا و دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 259-276]
 • دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 271-282]
 • دقت سرویس والیبال اثرتوجه بر دقت سرویس والیبال در شرایط فشار روانی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 49-56]
 • دقت عملکرد اثر خستگی بر عملکرد تیراندازان ماهر و مبتدی : نوع تکلیف و تغییرپذیری نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 243-258]
 • دلفی کاربرد GIS در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش AHP فازی و دلفی (مطالعه موردی: شهر سبزوار) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 15-28]
 • دوچرخه سواران شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران حرفه ای آذربایجان شرقی در مسابقات بین المللی و جاده ای ایران ( از سال 1380 تا 1390) [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 155-168]
 • دوره انتقال بررسی عوامل موثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه ای [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • دوره ضمن خدمت بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 183-194]
 • دو ومیدانی اثربخشی برنامه آموزشی مقدمات دو و میدانی بر اساس حیطه های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان ارومیه [دوره 13، شماره 25، 1396]
 • دو و میدانی تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 39-50]
 • دو و میدانی بررسی چالش‌ها و مشکلات رشته‌‌های مدال آور دو و میدانی، قایقرانی و شنای ایران [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 37-66]

ذ

 • ذینفع مداری ارتباط بین ذینفع مداری با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 65-74]

ر

 • راهبرد توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 83-92]
 • راهبرد شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی با استفاده از روش تصمیم گیری آنتروپی - فازی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 295-317]
 • راه رفتن با چشم بسته مقایسه ادراک فاصله ورزشکاران و غیرورزشکاران: محدودیت شنیداری و دیداری [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 199-210]
 • ریباند بسکتبال تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اعمال نیرو به زمین در اجرای ریباند بسکتبال [(مقالات آماده انتشار)]
 • رتبه بندی رتبه بندی مولفه های تأثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی در ایران بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 29-42]
 • رزمی‌کاران نوجوان ارتباط مشارکت والدین با شایستگی ادراک‌شده و لذت ورزشی رزمی‌کاران نوجوان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-144]
 • رسانه‌های جمعی بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 35-44]
 • رسانه‌های جمعی بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 15-26]
 • رسمیت رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت و انسجام سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 117-130]
 • رشته‌‌های مدال‌آور بررسی چالش‌ها و مشکلات رشته‌‌های مدال آور دو و میدانی، قایقرانی و شنای ایران [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 37-66]
 • رشد اجتماعی تأثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت‌رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 163-172]
 • رشدحرکتی مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و وزن طبیعی 9-12 ساله ناحیه 2 شهر اراک [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 85-94]
 • رشد حرکتی تأثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت‌رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 163-172]
 • رشد حرکتی رابطۀ بین بهرۀ هوشی، ویژگی‌های آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهدکودک [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 215-228]
 • رشد کمی و کیفی تأثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه با پا در دانش‌آموزان پسر [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 111-118]
 • رضایت مطالعه تاثیر زمان انتظار بر ارزیابی کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در حیطه خدمات ورزشی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 137-154]
 • رضایت از زندگی ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت شغلی ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 25-38]
 • رضایت شغلی ارتباط جامعه‌پذیری سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی در سال 1389 [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 79-96]
 • رضایت شغلی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 141-154]
 • رضایت شغلی بررسی تاثیرابعاد عدالت و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 159-168]
 • رضایت شغلی پیش بینی رضایت شغلی کارمندان بر اساس رفتار اخلاقی مدیران ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 201-210]
 • رضایت مشتری بررسی رضایت مشتری و مشتری‌گرایی در اماکن ورزشی دولتی و خصوصی استان مازندران [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 129-138]
 • رضایت مشتریان بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 149-156]
 • رضایتمندی اثربخشی روشهای آموزش ایستگاهی و استقامتی و میزان رضایتمندی دانشجویان از کلاسهای تربیت بدنی عمومی(1) [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 62-43]
 • رضایتمندی ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 29-38]
 • رضایتمندی ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 223-236]
 • رضایتمندی کلی ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 159-168]
 • رضایتمندی گردشگران بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی و ارتباط آن با مشکلات گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: تماشاگران بازی فوتبال دو تیم تراکتورسازی و سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 141-154]
 • رضایت مندی ورزشکار ارتباط بین سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی و رضایت مندی ورزشکاران در رشته های ورزشی تیمی و انفرادی منتخب [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 121-134]
 • رفتار نقش نمایش رفتارهای خشونت آمیز فوتبال از تلویزیون بر رفتارهای نوجوانان و جوانان عضو باشگاه های فوتبال شهر تهران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 59-74]
 • رفتار اجتماعی مقایسة وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 67-80]
 • رفتار پرخاشگرانه تأثیر کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخلاقی بر رفتارهای پرخاشگرانه در بازیکنان رشته بسکتبال [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 145-156]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان اردبیل [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 69-84]
 • رفتار شهروندی سازمانی مدل یابی ساختاری ارتباط میان سرمایه روان‌شناختی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 173-184]
 • رفتار شهروندی سازمانی تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثر بخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 55-70]
 • رفتار عادلانه پیش بینی رضایت شغلی کارمندان بر اساس رفتار اخلاقی مدیران ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 201-210]
 • رفتار مشتریان ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 159-168]
 • رفتارهای اخلاقی ارتباط بین معیارهای اخلاقی مربیان و تمایلات پرخاشگری ورزشی در ورزشکاران تیم‌های ملی پایه کشور [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 25-38]
 • رقابت مقایسة راهبردهای خود¬تنظیمی‌ در میان ورزشکاران مرد و زن رشته‌های انفرادی و گروهی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 83-100]
 • رنگ تاثیر عناصرمعماری (رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 79-84]
 • رنگ بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 177-188]
 • رنگ زمینه تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 69-78]
 • رهایی از استرس بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری جوانان از فوتبال (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 187-196]
 • رهبری تحوّلگرا بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک‌های رهبری تحوّلگرا و عملگرا و بی‌خاصیت مدیران تربیت بدنی استان گلستان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 87-102]
 • رهبری خدمتگزار ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار با انسجام گروهی تیم های قهرمانی کشور- والیبال نشسته بانوان ایران (1391) [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 139-148]
 • رهبری معنوی پیش بینی سکوت سازمانی برمبنای رهبری معنوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 247-260]
 • روایی تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 7 تا 10 ساله کم توان ذهنی شهر تهران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 125-140]
 • روایی تعیین روایی سازه و پایایی "مقیاس خود کارآمدی تکلیف" برای فعّالیت‌های روزانة سالمندان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 269-280]
 • روایی بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 53-68]
 • روایی بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ کوتاه خودتوصیفی بدنی در دانشجویان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 275-289]
 • روایی‏ سازه ویژگی‏های روان‏سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی ویرایش دوم (SMS-II) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 127-140]
 • روان‌سنجی بازآزمایی پایایی و ساختار عاملی سیاهه تصمیم به بازنشستگی ورزشکاران با استفاده از یک نمونه از ورزشکاران ایرانی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 261-274]
 • رویداد بررسی اثرات تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان بر استان های شمال غرب کشور [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 45-54]
 • رویداد ورزشی بررسی عوامل تأثیرگذار بر جهت گیری مشتریان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاههای شوشتر [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 37-48]
 • رؤسای هیأت‌‌های ورزشی استان همدان تعیین رابطة بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیّت زندگی رؤسا و نائب رؤسای هیأت‌‌های ورزشی استان همدان [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 109-122]
 • روش ارزیابی متوازن تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-42]
 • روش تدریس نوین بررسی دیدگاه اولیای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساری نسبت به وضعیّت فعلی درس تربیت‌بدنی و ورزش [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 31-41]
 • روش دیماتل تبیین عوامل موثر بر خطر حذف کشتی از بازی های المپیک و ارایه راهکارها (کاربرد روش تصمم گیری دیماتل) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 255-270]
 • روش‌های فعال تدریس شناسایی عوامل موثر بر استفاده از روش‌های فعال تدریس توسط دبیـران تربیت بدنی استان ایلام [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 169-176]
 • رویکرد ارزش‌های رقابتی طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 15-30]

ز

 • زاویه نمایش تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 195-206]
 • زمان انتظار مطالعه تاثیر زمان انتظار بر ارزیابی کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در حیطه خدمات ورزشی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 137-154]
 • زمانبندی پیش بین انطباقی تأثیر اطلاعات بینایی و حس عمقی بر دقت زمان بندی پیش بین انطباقی در ورزشکاران مبتدی هندبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 141-155]
 • زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی طراحی و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمان‌بندی پیش بین انطباقی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 223-236]
 • زمان حرکت اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 157-174]
 • زمان روز بررسی تأثیر تمرینات تعادلی در صبح و بعد از ظهر بر تعادل ایستا و پویای سالمندان [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 15-24]
 • زمان واکنش طراحی و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمان‌بندی پیش بین انطباقی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 223-236]
 • زمان واکنش انتخابی مقایسه ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 131-142]
 • زمان واکنش ساده مقایسه ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 131-142]
 • زنان رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 83-99]
 • زنانگی بررسی طبقه بندی جنسیتی ورزش ها از دیدگاه دبیران تربیت بدنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 125-135]

س

 • ساختاری تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 15-26]
 • ساختار سازمانی ارتباط عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]
 • ساختار عاملی بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 53-68]
 • ساختار غیرخطی اثر خستگی بر عملکرد تیراندازان ماهر و مبتدی : نوع تکلیف و تغییرپذیری نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 243-258]
 • ساختار کارآفرینانه ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-68]
 • ساده طراحی و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمان‌بندی پیش بین انطباقی [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 223-236]
 • سازمان تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 15-24]
 • سازمان یادگیرنده تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازمان تربیت بدنی ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-68]
 • سازمان های ورزشی بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی‌، سبک‌های رهبری فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان های ورزشی: مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 93-102]
 • سازمان‌های ورزشی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 111-122]
 • سازمان‌های ورزشی پیش بینی خلاقیت سازمانی بر اساس تعلق شغلی و مهارت های فناوری اطلاعات در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 167-178]
 • سازمان های ورزشی منتخب ارتباط عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]
 • سازمان ورزشی بررسی سازمان‌های ورزشی بر اساس الگوی سازمان‌های یادگیرنده: مطالعه موردی در استان مازندران [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 41-50]
 • سالمند بررسی تأثیر تمرینات تعادلی در صبح و بعد از ظهر بر تعادل ایستا و پویای سالمندان [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 15-24]
 • سالمند تعیین روایی سازه و پایایی "مقیاس خود کارآمدی تکلیف" برای فعّالیت‌های روزانة سالمندان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 269-280]
 • سالمندان اثر مدل‌های مختلف تصویرسازی بر تعادل سالمندان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 139-150]
 • سالمندان عوامل بازدارنده مشارکت سالمندان در ورزش و تفریح فعال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 129-140]
 • سبک تصمیم‌گیری مقایسه سطوح آمادگی مدیران و کارکنان تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور و ارتباط آن با تصمیم‌گیری اثربخش در سازمان مربوطه [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 69-82]
 • سبک تصمیم گیری خرید عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از مدل اسپرولز و کندال [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 55-70]
 • سبک رهبری ارتباط بین سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی و رضایت مندی ورزشکاران در رشته های ورزشی تیمی و انفرادی منتخب [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 121-134]
 • سبک رهبری رابطه بین سبک رهبری مدیران مجتمع های آموزشی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 55-62]
 • سبک زندگی مطالعه سبک زندگی و رفتار سلامت دانشجویان با تاکید بر الگوی ارتقاء سلامت پندر [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 229-242]
 • سبک های رهبری بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی‌، سبک‌های رهبری فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان های ورزشی: مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 93-102]
 • سرسختی ذهنی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی 48 (MTQ48) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 39-54]
 • سرسختی ذهنی اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 281-294]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 123-130]
 • سرمایه اجتماعی مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 115-128]
 • سرمایه اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 105-118]
 • سرمایه اجتماعی ارتباط ابعاد سرمایۀ اجتماعی با کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 85-91]
 • سرمایه اجتماعی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 15-24]
 • سرمایه اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه رابطه ای نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 45-58]
 • سرمایه روان‌شناختی مدل یابی ساختاری ارتباط میان سرمایه روان‌شناختی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 173-184]
 • سرمایه ساختاری نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 45-58]
 • سرمایه شناختی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 45-58]
 • سرمایه فرهنگی رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 83-99]
 • سرمایه فکری بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 123-130]
 • سرمایه گذاری خارجی بررسی موانع ساختاری‌ اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری‌های‌خارجی در صنعت‌ فوتبال ‌جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 191-204]
 • سرمایه‌گذاری در ورزش بررسی میزان مقدس ‌شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 185-198]
 • سرمایه‌گذاری شخصی بررسی انگیزه‌های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی(مورد مطالعه: دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد) [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 93-106]
 • سرویس بلند بدمینتون تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 119-128]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربرد GIS در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش AHP فازی و دلفی (مطالعه موردی: شهر سبزوار) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 15-28]
 • سکوت سازمانی پیش بینی سکوت سازمانی برمبنای رهبری معنوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 247-260]
 • سلامت تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 27-40]
 • سلامت تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 255-270]
 • سلامت مطالعه سبک زندگی و رفتار سلامت دانشجویان با تاکید بر الگوی ارتقاء سلامت پندر [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 229-242]
 • سلامت اجتماعی پژوهشی در باب کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: مردم شهر تالش) [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 237-250]
 • سلامت اجتماعی تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 255-270]
 • سلامت جسمانی ارتباط ابعاد سرمایۀ اجتماعی با کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 85-91]
 • سلامت روانی مقایسه سلامت روانی زنان و مردان ورزشکار در اماکن روباز و سرپوشیده [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 77-84]
 • سلامت شهری سنجش گرایش ساکنان مناطق چهارگانة شهر قم به ورزش و فعالیت های جسمانی (سلامت شهری، توسعة پایدار) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-94]
 • سلامت عمومی‌ رابطه بین مهارت‌های تفکر انتقادی و سلامت عمومی دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 55-66]
 • سوء رفتار علمی مقایسه نظرات دانشجویان دختر و پسر درباره انواع سوء رفتارهای علمی و راه های تشخیص آنها [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 149-158]

ش

 • شاخص تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه های تفریحات ورزشی (ورزش همگانی) شهروندان [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]
 • شاخص ACSI اماکن ورزشی دولتی و خصوصی بررسی رضایت مشتری و مشتری‌گرایی در اماکن ورزشی دولتی و خصوصی استان مازندران [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 129-138]
 • شاخص توده بدن آگاهی از ناهنجاری‌های جسمانی و تاثیر آن بر میزان عزت نفس و تصویر بدنی دختران دانشجو [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 103-110]
 • شاخص توده بدنی ارتباط بین خودپنداره بدنی، شاخص توده بدنی و توانایی های ادراکی حرکتی در دانش‌آموزان دختر و پسر 11ساله [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 133-140]
 • شاخص‌های ورزشی بررسی رابطه بین شاخص‌های تحصیلی و ورزشی نخبگان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 55-69]
 • شاخص هرش مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 147-167]
 • شادکامی بررسی طولی در تغییرات سطوح آمادگی هوازی و شادکامی ‌دانشجویان رشتة تربیت بدنی (1386ـ1382) [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 25-40]
 • شادکامی ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • شایستگی ادراک‌شده ارتباط مشارکت والدین با شایستگی ادراک‌شده و لذت ورزشی رزمی‌کاران نوجوان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-144]
 • شبیه سازی حرکتی بررسی شبیه سازی حرکتی در پیش‌بینی هماهنگی بین‌فردی پسران نخبه طناب‌زنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 219-232]
 • شرایط تکلیف بررسی عملکرد حرکتی، ادراک کارآمدی، انگیختگی و خوشایندی بر اساس تسلّط فراانگیزشی و شرایط تکلیف [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-52]
 • شرکت برق منطقه‌ای خراسان بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان، مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 99-110]
 • شرکت های ورزشی مقایسه مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 29-48]
 • شکل اجرا تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل اجرا و دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 259-276]
 • شنا بررسی چالش‌ها و مشکلات رشته‌‌های مدال آور دو و میدانی، قایقرانی و شنای ایران [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 37-66]
 • شنا مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته های کاراته و شنا [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 85-94]
 • شناسایی خطا تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 27-38]
 • شهر آمل تحلیل مکانی فضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-82]
 • شهر تهران مقایسة امکانات باشگاه¬های ¬ورزشی دولتی و خصوصی بانوان شهر تهران از دیدگاه مدیران، مربّیان و ورزشکاران [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 41-54]
 • شهر سبزوار کاربرد GIS در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش AHP فازی و دلفی (مطالعه موردی: شهر سبزوار) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 15-28]
 • شهر قم سنجش گرایش ساکنان مناطق چهارگانة شهر قم به ورزش و فعالیت های جسمانی (سلامت شهری، توسعة پایدار) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-94]
 • شهر گرگان تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهر گرگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهروند تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه های تفریحات ورزشی (ورزش همگانی) شهروندان [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]
 • شهروندان مقایسه کیفیت زندگی شهروندان فعال و غیر ‌فعال حرکتی(مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهرداری اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 215-228]

ص

 • صادرات پیش‌بینی و مدل‌سازی صادرات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل ARIMA طی سال‌های 1391- 1371 [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 157-170]
 • صبحی و عصری مقایسه بهره حافظه افراد صبحی و عصری در دو نوبت تمرینی صبح و عصر [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 151-166]
 • صنعت فوتبال بررسی موانع ساختاری‌ اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری‌های‌خارجی در صنعت‌ فوتبال ‌جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 191-204]
 • صنعت و دانشگاه ارزیابی مقایسه‌ای دیدگاه مدیران صنایع در خصوص مزایای اکتسابی صنعت از ایجاد ارتباط با دانشگاه (مطالعه‌ی موردی: بخش تولیدی صنعت ورزش ایران) [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-36]
 • صنعت ورزش ارزیابی مقایسه‌ای دیدگاه مدیران صنایع در خصوص مزایای اکتسابی صنعت از ایجاد ارتباط با دانشگاه (مطالعه‌ی موردی: بخش تولیدی صنعت ورزش ایران) [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-36]
 • صنعت ورزش پیش‌بینی و مدل‌سازی صادرات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل ARIMA طی سال‌های 1391- 1371 [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 157-170]

ض

 • ضایعه نخاعی بررسی الگوی فعالیت های بدنی تفریحی افراد ضایعه نخاعی در ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 99-114]
 • ضربه با پا تأثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه با پا در دانش‌آموزان پسر [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 111-118]

ط

 • طبقه بندی جنسیتی ورزش ها بررسی طبقه بندی جنسیتی ورزش ها از دیدگاه دبیران تربیت بدنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 125-135]
 • طرح سالم سازی دریا بررسی کارایی طرح سالم سازی دریای خزر در شهرستان بابلسر در سال 1386با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 51-60]
 • طرح‌واره‌ ناسازگار اولیه بررسی عوامل مؤثر بر بروز واکنش های رفتاری نامناسب با تأکید بر وجود طرح‌واره‌ های ناسازگار اولیه در هواداران فوتبال [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 15-28]
 • طول دوره قهرمانی بررسی عوامل موثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه ای [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]

ع

 • عاطفی و روانی- حرکتی اثربخشی برنامه آموزشی مقدمات دو و میدانی بر اساس حیطه های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان ارومیه [دوره 13، شماره 25، 1396]
 • عدالت تعاملی بررسی مقایسه‌ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 53-70]
 • عدالت تعاملی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 141-154]
 • عدالت توزیعی بررسی مقایسه‌ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 53-70]
 • عدالت توزیعی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 141-154]
 • عدالت توزیعی مقایسه ابعاد عدالت از نظر دانشجویان عضو تیم های ورزشی گروهی و انفرادی دانشگاه های کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدالت حق مدار مقایسه ابعاد عدالت از نظر دانشجویان عضو تیم های ورزشی گروهی و انفرادی دانشگاه های کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدالت رویّه بررسی مقایسه‌ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 53-70]
 • عدالت رویه ای مقایسه ابعاد عدالت از نظر دانشجویان عضو تیم های ورزشی گروهی و انفرادی دانشگاه های کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدالت رویه‌ای روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 141-154]
 • عدالت سازمانی بررسی تاثیرابعاد عدالت و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 159-168]
 • عدالت مراوده ای مقایسه ابعاد عدالت از نظر دانشجویان عضو تیم های ورزشی گروهی و انفرادی دانشگاه های کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزت نفس آگاهی از ناهنجاری‌های جسمانی و تاثیر آن بر میزان عزت نفس و تصویر بدنی دختران دانشجو [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 103-110]
 • عزت نفس مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014 [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 101-112]
 • عزت‌نفس رابطه عزت‌نفس و خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی کشتی‌گیران بزرگسال شرکت کننده در جام بین‌المللی تختی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 237-246]
 • عزت‌نفس ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • علاقه عوامل بی رغبتی دختران نسبت به شرکت در فعّالیّت های ورزشی مدرسه (مطالعه ی موردی دبیرستان های دخترانه ی استان اردبیل) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-46]
 • علوم پزشکی بررسی رابطه بین شاخص‌های تحصیلی و ورزشی نخبگان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 55-69]
 • علوم ورزشی مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 147-167]
 • عملکرد تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 27-38]
 • عملکرد تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 79-92]
 • عملکرد سازمانی تحلیل تأثیر جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌ نوآوری سازمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: هیأت‌های ورزشی استان همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد شغلی بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 183-194]
 • عملکرد مهارتی رابطۀ بین بهرۀ هوشی، ویژگی‌های آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهدکودک [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 215-228]
 • عملکرد ورزشی ارتباط بین خودپندارة بدنی با عملکرد ورزشی دانشجویان دختر در المپیاد ورزشی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 13-20]
 • عملکرد ورزشی عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تیم های شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 27-38]
 • عملگرا و بی‌خاصیت بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک‌های رهبری تحوّلگرا و عملگرا و بی‌خاصیت مدیران تربیت بدنی استان گلستان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 87-102]
 • عناصر معماری تاثیر عناصرمعماری (رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 79-84]
 • عوامل اقتصادی عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تیم های شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 27-38]
 • عوامل اقتصادی و اجتماعی بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل دموگرافی ،اقتصادی و اجتماعی بر بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-130]
 • عوامل بازدارنده عوامل بازدارنده مشارکت سالمندان در ورزش و تفریح فعال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 129-140]
 • عوامل بازدارنده عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 155-166]
 • عوامل برانگیزاننده تبیین مهم‌ترین عوامل برانگیزاننده‌ی فعالیت‌های ورزشی در مسیرهای تندرستی (با تأکید بر دستگاه‌های بدن سازی پارک‌ها) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 97-110]
 • عوامل درونی و بیرونی بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 167-182]
 • عوامل ساختاری بررسی موانع ساختاری‌ اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری‌های‌خارجی در صنعت‌ فوتبال ‌جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 191-204]
 • عوامل موثر تحلیل عوامل موثر بر جذب حمایت مالی شرکت های صنعتی بزرگ در ورزش جنوب غرب ایران [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 39-52]
 • عوامل موثر سازمانی بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 63-76]

غ

 • غیر آسیب دیده مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 53-68]
 • غیر فعال مقایسه کیفیت زندگی شهروندان فعال و غیر ‌فعال حرکتی(مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهرداری اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 215-228]
 • غیر نخبه رابطه اعتماد به نفس ورزشی و موفّقیّت در مسابقات وزنه‌برداری [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 21-31]
 • غیر ورزشکاران ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 141-148]
 • غنی‌سازی محیط تأثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه با پا در دانش‌آموزان پسر [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 111-118]

ف

 • فارغ التحصیلان بررسی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ ایران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 51-72]
 • فدراسیون های ملی ارتباط بین ذینفع مداری با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 65-74]
 • فدراسیون‌های ورزشی بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 123-130]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی مولفه های تأثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی در ایران بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 29-42]
 • فرایند تغییر موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 97-112]
 • فرسودگی شغلی مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته های کاراته و شنا [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 85-94]
 • فرسودگی عاطفی بررسی ارتباط بین خواسته‌های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 55-66]
 • فرصت‌های مشارکت بررسی انگیزه‌های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی(مورد مطالعه: دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد) [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 93-106]
 • فرضیه ویژگی تمرین تاثیر مقدار تمرین و اختصاصی بودن بازنمایی های حسی در شرایط تمرین جسمانی و تصویرسازی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال: مطالعه فرضیه ویژگی تمرین [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 199-212]
 • فرهنگ تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 15-24]
 • فرهنگ سازمانی بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی‌، سبک‌های رهبری فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان های ورزشی: مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 93-102]
 • فرهنگ سازمانی ارتباط عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]
 • فرهنگ‌سازمانی تأثیرفرهنگ‌سازمانی بر میزان تعهد سازمانی مدیران ورزشی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 191-200]
 • فشار روانی اثرتوجه بر دقت سرویس والیبال در شرایط فشار روانی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 49-56]
 • فضاهای ورزشی تحلیل مکانی فضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-82]
 • فضاهای ورزشی تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهر گرگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعال مقایسه کیفیت زندگی شهروندان فعال و غیر ‌فعال حرکتی(مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهرداری اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 215-228]
 • فعالیت بدنی بررسی رابطه الگوهای شناختی اجتماعی و ارتقای انگیزه انجام فعالیت بدنی در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزد [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 185-192]
 • فعالیت بدنی ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 141-148]
 • فعالیت بدنی پژوهشی در باب کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: مردم شهر تالش) [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 237-250]
 • فعالیت بدنی رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 83-99]
 • فعالیت بدنی بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش در معلولین استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعالیت بدنی تفریحی بررسی الگوی فعالیت های بدنی تفریحی افراد ضایعه نخاعی در ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 99-114]
 • فعالیت بدنی و ورزشی نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-140]
 • فعالیت‌های بدنی تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 27-40]
 • فعالیت های تربیت بدنی در مدارس تأثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه با پا در دانش‌آموزان پسر [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 111-118]
 • فعالیت­های جسمانی سنجش گرایش ساکنان مناطق چهارگانة شهر قم به ورزش و فعالیت های جسمانی (سلامت شهری، توسعة پایدار) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-94]
 • فعالیت‌های ورزشی تبیین مهم‌ترین عوامل برانگیزاننده‌ی فعالیت‌های ورزشی در مسیرهای تندرستی (با تأکید بر دستگاه‌های بدن سازی پارک‌ها) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 97-110]
 • فعّالیّت¬های ورزشی روزمرّه و ورزش همگانی مقایسة انگیزه¬ شرکت در فعّالیّت¬های مختلف ورزشی روزمرّه در بین گروه‌های مختلف شهر شیراز [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 71-85]
 • فعالیت ورزشی تبیین جامعه شناسانه پرخاشگری و خشم با تأکید بر مشغولیت ورزشی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 205-218]
 • فعّال‌ و غیر ‌فعّال ‌بدنی مقایسة‌ افسردگی دانشجویان فعّال و غیر ‌فعّال ‌بدنی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 15-29]
 • فناوری پیش بینی خلاقیت سازمانی بر اساس تعلق شغلی و مهارت های فناوری اطلاعات در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 167-178]
 • فناوری اطلاعات موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 97-112]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 111-122]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات مقایسه میزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های شهرتهران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 107-120]
 • فوتبال نقش نمایش رفتارهای خشونت آمیز فوتبال از تلویزیون بر رفتارهای نوجوانان و جوانان عضو باشگاه های فوتبال شهر تهران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 59-74]
 • فوتبال مطالعه میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 111-124]
 • فوتبال مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های منتخب فوتبال کشورهای اروپایی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 141-148]
 • فوتبال مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014 [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 101-112]
 • فوتبال شناسایی و رتبه بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه های فوتبال منتخب استان مازندران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 219-236]
 • فوتبال تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 241-254]
 • فوتبال تحلیل عاملی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 15-26]
 • فوتبال بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 53-68]
 • فوتبال عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 155-166]
 • فوق برنامة ورزشی بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از فعّالیّت‌های فوق برنامة ورزشی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-14]

ق

 • قایقرانی بررسی چالش‌ها و مشکلات رشته‌‌های مدال آور دو و میدانی، قایقرانی و شنای ایران [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 37-66]
 • قدرت گرفتن دست نقش قدرت دست و تغییرات سطح انگیختگی با گوش دادن به موسیقی محرّک و آرام‌بخش در عملکرد آزمون ثبات دست‌ ـ بازو [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-88]
 • قصد خرید مجدد ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 159-168]
 • قصد کمک مالی مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 15-31]

ک

 • کارآیی ارزیابی کارایی هیأت های والیبال استان ها در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 103-114]
 • کاراته تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 39-50]
 • کاراته مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته های کاراته و شنا [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 85-94]
 • کارآفرینی تبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 107-128]
 • کارآفرینی ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-68]
 • کارآفرینی شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چند معیاره و کپ‌لند [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 113-130]
 • کارآفرینی سازمانی ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 55-68]
 • کارآفرینی سازمانی تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارآفرینی ورزشی شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چند معیاره و کپ‌لند [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 113-130]
 • کارآمدی شخصیت سازی ارتباط کارآمدی مربیگری با لذت و تعهد ورزشی والیبالیست ها (مطالعه موردی: استان سمنان) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 95-104]
 • کاربرد کامپیوتر تجربه، نیاز، و نگرش مربّیان ورزش و معلّمان تربیت بدنی نسبت به کامپیوتر [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 61-69]
 • کاربری مسیر تندرستی تبیین مهم‌ترین عوامل برانگیزاننده‌ی فعالیت‌های ورزشی در مسیرهای تندرستی (با تأکید بر دستگاه‌های بدن سازی پارک‌ها) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 97-110]
 • کاربری ورزشی کاربرد GIS در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش AHP فازی و دلفی (مطالعه موردی: شهر سبزوار) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 15-28]
 • کارشناسان تربیت بدنی بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با درجه تحقق سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 101-110]
 • کارکنان ارتباط جامعه‌پذیری سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی در سال 1389 [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 79-96]
 • کاشت حلزون تأثیر برنامۀ اسپارک بر مهارت های بینایی- حرکتی کودکان کم شنوای عمیق با کاشت حلزون [(مقالات آماده انتشار)]
 • کالاهای ورزشی بررسی محدودیت‌های فنی و غیرفنی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی (مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 95-106]
 • کالاهای ورزشی عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از مدل اسپرولز و کندال [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 55-70]
 • کالاهای ورزشی پیش‌بینی و مدل‌سازی صادرات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل ARIMA طی سال‌های 1391- 1371 [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 157-170]
 • کانون توجه بیرونی اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده‌ نیازمند سرعت و دقت [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 119-128]
 • کانون توجه درونی اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده‌ نیازمند سرعت و دقت [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 119-128]
 • کاهش فراوانی نسبی بازخورد تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه‌ی حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان‌بندی متوالی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 15-22]
 • کپ‌لند شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چند معیاره و کپ‌لند [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 113-130]
 • کتاب‌های درسی تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 27-40]
 • کشتی تبیین عوامل موثر بر خطر حذف کشتی از بازی های المپیک و ارایه راهکارها (کاربرد روش تصمم گیری دیماتل) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 255-270]
 • کشتی گورش بررسی چالش های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی های بومی و سنتی استان گلستان (مطالعه موردی: مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 211-218]
 • کشورهای آسیایی توصیف عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های پارالمپیک در مقایسه با رقبای آسیایی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 149-158]
 • کیفیت خدمات بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 149-156]
 • کیفیت خدمات ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 29-38]
 • کیفیت خدمات ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 159-168]
 • کیفیت خدمات ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 223-236]
 • کیفیت خدمات مطالعه تاثیر زمان انتظار بر ارزیابی کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در حیطه خدمات ورزشی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 137-154]
 • کیفیت دوست ورزشی ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی مقایسه کیفیت زندگی شهروندان فعال و غیر ‌فعال حرکتی(مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهرداری اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 215-228]
 • کیفیت زندگی تاثیر یک دوره تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 195-210]
 • کیفیت زندگی ارتباط ابعاد سرمایۀ اجتماعی با کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 85-91]
 • کیفیّت زندگی تعیین رابطة بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیّت زندگی رؤسا و نائب رؤسای هیأت‌‌های ورزشی استان همدان [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 109-122]
 • کلیدواژه: تحلیل محتوا تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 27-40]
 • کلید واژه ها: تفکر انتقادی‌ رابطه بین مهارت‌های تفکر انتقادی و سلامت عمومی دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 55-66]
 • کلید واژه‌ها: خودتوصیفی بدنی بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ کوتاه خودتوصیفی بدنی در دانشجویان [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 275-289]
 • کلید واژه‌ها: روان‌شناسی مثبت‌نگر تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 97-108]
 • کلمات کلیدی: خودارزیابی مقایسه خودارزیابی عملکرد مربّیان ورزشی رشته‌‌های انفرادی و گروهی دانشگاه‌های کشور [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 123-136]
 • کمال گرایی تأثیر کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخلاقی بر رفتارهای پرخاشگرانه در بازیکنان رشته بسکتبال [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 145-156]
 • کمیته ملی المپیک تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-42]
 • کم توان ذهنی تاثیر بازخورد پس از کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه درکودکان پسر 12-9 ساله کم توان ذهنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کم‌توان ذهنی تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 7 تا 10 ساله کم توان ذهنی شهر تهران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 125-140]
 • کم شنوایی عمیق تأثیر برنامۀ اسپارک بر مهارت های بینایی- حرکتی کودکان کم شنوای عمیق با کاشت حلزون [(مقالات آماده انتشار)]
 • کنترل حرکتی تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 119-128]
 • کنترل حرکتی تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 79-92]
 • کنترل شغلی بررسی ارتباط بین خواسته‌های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 55-66]
 • کنترل نیرو ارتباط بین خودپندارۀ بدنی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون، کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-52]
 • کودکان 3 تا 5 سال ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی با مهارت‌های حرکتی کنترل شی کودکان 3 تا 5 ساله اهواز [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 15-24]
 • کودکان پیش‌دبستانی تأثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت‌رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 163-172]
 • کودک کم‌توان ذهنی تأثیر تمرین ریتمیک بر حافظه و توجه کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 43-54]
 • کوشش های موفق تاثیر بازخورد پس از کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه درکودکان پسر 12-9 ساله کم توان ذهنی [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گذشت پیش بینی رضایت شغلی کارمندان بر اساس رفتار اخلاقی مدیران ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 201-210]
 • گردشگری بررسی کارایی طرح سالم سازی دریای خزر در شهرستان بابلسر در سال 1386با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 51-60]
 • گردشگری بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 15-26]
 • گردشگری ورزشی بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 15-26]
 • گردشگری ورزشی رتبه بندی مولفه های تأثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی در ایران بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 29-42]
 • گردشگری ورزشی ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 223-236]
 • گردشگری ورزشی بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی و ارتباط آن با مشکلات گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: تماشاگران بازی فوتبال دو تیم تراکتورسازی و سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 141-154]
 • گروهی مقایسه خودارزیابی عملکرد مربّیان ورزشی رشته‌‌های انفرادی و گروهی دانشگاه‌های کشور [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 123-136]
 • گزارشگر ورزشی بررسی میزان جانبداری گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 81-92]

ل

 • لذت بررسی انگیزه‌های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی(مورد مطالعه: دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد) [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 93-106]
 • لرستان ارتباط بین سبک‌های رهبری و اثربخشی مدیران اداره‌های تربیت بدنی استان لرستان [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 75-87]
 • لغات کلیدی: گردشگری ورزشی تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 15-36]
 • لیگ برتر مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های منتخب فوتبال کشورهای اروپایی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 141-148]
 • لیگ برتر فوتبال ارزیابی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران(p7) [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 251-268]
 • لیگ برتر فوتسال بررسی تاثیرابعاد عدالت و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 159-168]
 • لیگ فوتبال عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-126]

م

 • ماتریس swot توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 83-92]
 • مازندران تبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 107-128]
 • مازندران بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 15-26]
 • مازندران شناسایی و رتبه بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه های فوتبال منتخب استان مازندران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 219-236]
 • میان‌رشته تحلیل و تعیین الگوی تحقیقات میان‌رشته‌ای در تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 169-178]
 • ماهر تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیست های ماهر و مبتدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 167-176]
 • مبادله دقت و سرعت تأثیر تداخل زمینه ای و شاخص های دشواری بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 233-246]
 • مبتدی تأثیر اطلاعات بینایی و حس عمقی بر دقت زمان بندی پیش بین انطباقی در ورزشکاران مبتدی هندبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 141-155]
 • مبتدی تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیست های ماهر و مبتدی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 167-176]
 • متغیر انگیزشی بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان 15-18 ساله [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 65-82]
 • متغیر شخصیتی بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان 15-18 ساله [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 65-82]
 • متغیر شناختی بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان 15-18 ساله [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 65-82]
 • محتوا بررسی دیدگاه اولیای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساری نسبت به وضعیّت فعلی درس تربیت‌بدنی و ورزش [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 31-41]
 • محتوای آموزشی تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیّت‌بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان ورزش [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 103-112]
 • محدودیت دامنه حرکتی یادگیری یک مهارت ورزشی جدید در وزنه‌برداران: اثرات طولانی مدت تمرین با وزنه [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 81-96]
 • محدودیت­ها بررسی و اولویت بندی علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 77-96]
 • محدودیت‌های فرهنگی تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی. مطالعه بین فرهنگی در کشورهای ایران و مجارستان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 59-72]
 • محدودیتهای فنی و غیرفنی بررسی محدودیت‌های فنی و غیرفنی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی (مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 95-106]
 • محدودیّت­های ورزشی؛ امکانات ورزشی عوامل بی رغبتی دختران نسبت به شرکت در فعّالیّت های ورزشی مدرسه (مطالعه ی موردی دبیرستان های دخترانه ی استان اردبیل) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-46]
 • محصولات ورزشی تاثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 179-186]
 • مدال توصیف عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های پارالمپیک در مقایسه با رقبای آسیایی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 149-158]
 • مدیران ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 25-38]
 • مدیران نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 111-122]
 • مدیران تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیران تربیت بدنی رابطة فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیّت، مطالعة موردی: مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 11-24]
 • مدیران تربیت بدنی بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک‌های رهبری تحوّلگرا و عملگرا و بی‌خاصیت مدیران تربیت بدنی استان گلستان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 87-102]
 • مدیران شهر صنعتی کاوه موانع حمایت مالی از ورزش در شرکت های شهر صنعتی کاوه [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 53-64]
 • مدیران مدارس رابطه بین سبک رهبری مدیران مجتمع های آموزشی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 55-62]
 • مدیران ورزش بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 157-166]
 • مدیران ورزشی تأثیرفرهنگ‌سازمانی بر میزان تعهد سازمانی مدیران ورزشی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 191-200]
 • مدیریت تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 241-254]
 • مدیریت تعارض رابطه بین هوش عاطفی و سبک‌های مدارا و اجتناب مدیریت تعارض در دبیران زن تربیت بدنی منطقه غرب تهران [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 41-54]
 • مدیریت دانش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با درجه تحقق سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 101-110]
 • مدیریت دانش ارتباط عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]
 • مدیریت دانش نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 89-102]
 • مدیریت راهبردی شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی با استفاده از روش تصمیم گیری آنتروپی - فازی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 295-317]
 • مدیریت موفقیت تحلیل عاملی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 15-26]
 • مدرسه تاثیر عناصرمعماری (رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 79-84]
 • مدرسه مقایسه کمال‌گرایی و پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار دختر و پسر [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 211-222]
 • مدل ARIMA پیش‌بینی و مدل‌سازی صادرات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل ARIMA طی سال‌های 1391- 1371 [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 157-170]
 • مدل اسپرولزوکندال عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از مدل اسپرولز و کندال [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 55-70]
 • مدل انیمیشن تاثیر شیوه‌‌های مختلف آموزش مشاهد‌های بر سطح یادگیری ‌شناختی مهارت بالانس ژیمناستیک [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-106]
 • مدل شناختی اجتماعی بررسی رابطه الگوهای شناختی اجتماعی و ارتقای انگیزه انجام فعالیت بدنی در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزد [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 185-192]
 • مدل متنی بررسی طبقه بندی جنسیتی ورزش ها از دیدگاه دبیران تربیت بدنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 125-135]
 • مدل معادات ساختاری طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 15-30]
 • مدل موازنه مهارت‌‌های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 67-78]
 • مربّی تعیین روایی و پایایی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) ویژه ورزشکاران دانشجوی شرکت‌کننده در المپیاد‌های ورزشی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 13-24]
 • مربی مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته های کاراته و شنا [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 85-94]
 • مربی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی و رضایت مندی ورزشکاران در رشته های ورزشی تیمی و انفرادی منتخب [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 121-134]
 • مربیان ارتباط بین معیارهای اخلاقی مربیان و تمایلات پرخاشگری ورزشی در ورزشکاران تیم‌های ملی پایه کشور [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 25-38]
 • مربّیان دانشگاهی مقایسه خودارزیابی عملکرد مربّیان ورزشی رشته‌‌های انفرادی و گروهی دانشگاه‌های کشور [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 123-136]
 • مربّیان ورزشی تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 39-50]
 • مربی با تجربه تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 57-64]
 • مربی کم تجربه تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 57-64]
 • مردان بدنساز ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 75-82]
 • مردان دیابتی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر خودکار آمدی عمومی مردان دیابتی [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 193-197]
 • مردانگی بررسی طبقه بندی جنسیتی ورزش ها از دیدگاه دبیران تربیت بدنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 125-135]
 • مزایای ارتباط ارزیابی مقایسه‌ای دیدگاه مدیران صنایع در خصوص مزایای اکتسابی صنعت از ایجاد ارتباط با دانشگاه (مطالعه‌ی موردی: بخش تولیدی صنعت ورزش ایران) [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 25-36]
 • میزبانی عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 115-126]
 • مزیت نسبی تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 15-26]
 • مسابقات جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسابقات جاده شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران حرفه ای آذربایجان شرقی در مسابقات بین المللی و جاده ای ایران ( از سال 1380 تا 1390) [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 155-168]
 • مستقل از زمینه مقایسه ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 131-142]
 • مستقل از زمینه اثر سبک های شناختی بر یادگیری حرکتی ضمنی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-78]
 • مسخ شخصیت بررسی ارتباط بین خواسته‌های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 55-66]
 • مسؤولین تربیت بدنی ارتباط بین سبک‌های رهبری و اثربخشی مدیران اداره‌های تربیت بدنی استان لرستان [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 75-87]
 • مسئولیت پذیری اجتماعی مقایسه مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 29-48]
 • مشارکت رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت و انسجام سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 117-130]
 • مشارکت رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 83-99]
 • مشارکت در ورزش نقش شبکه‌های اجتماعی در جذب دانش‌آموزان دختر به مشارکت در ورزش (مورد مطالعه: شهر یزد) [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 73-86]
 • مشارکت در ورزش بررسی و اولویت بندی علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 77-96]
 • مشارکت ورزشی تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی خانوارشهرستان مراغه [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 189-198]
 • مشارکت ورزشی بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان، مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 99-110]
 • مشارکت ورزشی زنان بررسی جامعه¬شناختی عوامل مؤثّر بر گرایش زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 61-74]
 • مشتریان بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-34]
 • مشتریان ورزشی پیش بینی تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان توسط مؤلفه های وفاداری در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام زنجان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 43-54]
 • مشخّصات فردی مقایسة عوامل نگهدارنده شغلی معلّمان تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی و ارتباط آن با برخی از مشخّصات فردی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 87-101]
 • مشروعیت سازمانی ارتباط بین ذینفع مداری با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 65-74]
 • مشکلات بررسی چالش‌ها و مشکلات رشته‌‌های مدال آور دو و میدانی، قایقرانی و شنای ایران [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 37-66]
 • مشکلات گردشگری بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی و ارتباط آن با مشکلات گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: تماشاگران بازی فوتبال دو تیم تراکتورسازی و سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 141-154]
 • مصرف کنندگان عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از مدل اسپرولز و کندال [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 55-70]
 • معادلات ساختاری اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 281-294]
 • معاونین ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 25-38]
 • معلمان ارتباط ابعاد سرمایۀ اجتماعی با کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 85-91]
 • معلمان تربیت بدنی بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 143-159]
 • معلمان تربیت بدنی رابطه بین سبک رهبری مدیران مجتمع های آموزشی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 55-62]
 • معلمان تربیت بدنی اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 281-294]
 • معلمان تربیت بدنی بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان اردبیل [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 69-84]
 • معلّمان تربیت‌بدنی مقایسة عوامل نگهدارنده شغلی معلّمان تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی و ارتباط آن با برخی از مشخّصات فردی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 87-101]
 • معلّمان غیر تربیت‌بدنی مقایسة عوامل نگهدارنده شغلی معلّمان تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی و ارتباط آن با برخی از مشخّصات فردی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 87-101]
 • معلم تربیت بدنی تحلیلی بر عوامل موثردر ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 69-80]
 • معلم تربیت بدنی استـفاده از مفاهیم یادگیری حرکتی به وسیله معلمان تربیت بدنی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 95-100]
 • معلّم ورزش تجربه، نیاز، و نگرش مربّیان ورزش و معلّمان تربیت بدنی نسبت به کامپیوتر [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 61-69]
 • معلولان استان کرمانشاه بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش در معلولین استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • معلولان جسمی نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 129-140]
 • معنویت سازمانی بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 157-166]
 • مفاهیم یادگیری حرکتی استـفاده از مفاهیم یادگیری حرکتی به وسیله معلمان تربیت بدنی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 95-100]
 • مقیاس ناتوانی جسمانی تاثیر یک دوره تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 195-210]
 • مقالات مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 147-167]
 • مکان یابی بررسی معیارهای مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 83-100]
 • مکانیابی تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهر گرگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملی تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 15-26]
 • منابع انسانی پیش بینی خلاقیت سازمانی بر اساس تعلق شغلی و مهارت های فناوری اطلاعات در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 167-178]
 • منابع معنوی بررسی میزان مقدس ‌شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 185-198]
 • منظر تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-42]
 • مهارت‌ آموزی استـفاده از مفاهیم یادگیری حرکتی به وسیله معلمان تربیت بدنی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 95-100]
 • مهارت برجسته تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 119-128]
 • مهارت پایه اثر نوع تمرکز توجهی بر اکتساب و یادگیری مهارت های پایه والیبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 211-222]
 • مهارت پرتابی تاثیر بازخورد پس از کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه درکودکان پسر 12-9 ساله کم توان ذهنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت پرتاب یکدستی اثر بازخورد خودکنترل بر یادگیری مهارت پرتاب یکدستی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 189-200]
 • مهارت مجرد اثر کانون توجه دستورالعمل آموزشی و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری ضربه بیلیارد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارتهای ارتباطی بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی‌، سبک‌های رهبری فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان های ورزشی: مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 93-102]
 • مهارت های بینایی- حرکتی تأثیر برنامۀ اسپارک بر مهارت های بینایی- حرکتی کودکان کم شنوای عمیق با کاشت حلزون [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت های حرکتی کنترل شی ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی با مهارت‌های حرکتی کنترل شی کودکان 3 تا 5 ساله اهواز [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 15-24]
 • موانع موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 97-112]
 • موانع موانع حمایت مالی از ورزش در شرکت های شهر صنعتی کاوه [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 53-64]
 • موانع شناسایی و رتبه بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه های فوتبال منتخب استان مازندران [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 219-236]
 • موانع توسعه بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 167-182]
 • موانع مدیریت راهبردی شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی با استفاده از روش تصمیم گیری آنتروپی - فازی [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 295-317]
 • موانع مشارکت بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش در معلولین استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسسه خیریه مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 15-31]
 • موسیقی نقش قدرت دست و تغییرات سطح انگیختگی با گوش دادن به موسیقی محرّک و آرام‌بخش در عملکرد آزمون ثبات دست‌ ـ بازو [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-88]
 • موسیقی آرام‌بخش تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 271-282]
 • موسیقی مهیج تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 271-282]
 • موفقیت تحلیل مهارت‌های روانی والیبالیست‌های اعزامی به مسابقات دانشجویان سراسر کشور در سال 1387 [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 15-26]
 • موفقیت شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران حرفه ای آذربایجان شرقی در مسابقات بین المللی و جاده ای ایران ( از سال 1380 تا 1390) [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 155-168]
 • موفّقیّت در مسابقات رابطه اعتماد به نفس ورزشی و موفّقیّت در مسابقات وزنه‌برداری [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 21-31]
 • موفقیت فردی بررسی ارتباط بین خواسته‌های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 55-66]
 • موفقیت ورزشی رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولتیپل اسکلروزیس تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 15-24]
 • مولتیپل اسکلروزیس تاثیر یک دوره تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 195-210]

ن

 • نابرابری جنسی تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی. مطالعه بین فرهنگی در کشورهای ایران و مجارستان [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 59-72]
 • ناهنجاری جسمانی آگاهی از ناهنجاری‌های جسمانی و تاثیر آن بر میزان عزت نفس و تصویر بدنی دختران دانشجو [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 103-110]
 • نخبگان ورزشی بررسی رابطه بین شاخص‌های تحصیلی و ورزشی نخبگان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 55-69]
 • نخبه رابطه اعتماد به نفس ورزشی و موفّقیّت در مسابقات وزنه‌برداری [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 21-31]
 • نخبه راهبردهای آماده سازی روانی دروازه‌بانان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابت [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 147-162]
 • نشانه های بینایی بررسی فرضیه یادگیری وابسته به زمینه در اجرای سرویس بدمینتون با سطوح متفاوت مهارت [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 265-279]
 • نظریّة بازگشتی بررسی عملکرد حرکتی، ادراک کارآمدی، انگیختگی و خوشایندی بر اساس تسلّط فراانگیزشی و شرایط تکلیف [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-52]
 • نظریة طرحواره مهارت‌‌های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 67-78]
 • نظریه طرحواره تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 119-128]
 • نقاط نورانی مقایسه توانایی ادراک دیداری حرکتی و حافظه‌ی کاری در کودکان با اختلال توجه/بیش فعالی و کودکان سالم [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 207-218]
 • نقش والدین ارتباط مشارکت والدین با شایستگی ادراک‌شده و لذت ورزشی رزمی‌کاران نوجوان [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 131-144]
 • نقطه ضعف تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 15-36]
 • نقطه قوّت تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 15-36]
 • نگرش تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیّت‌بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان ورزش [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 103-112]
 • نگرش عوامل بی رغبتی دختران نسبت به شرکت در فعّالیّت های ورزشی مدرسه (مطالعه ی موردی دبیرستان های دخترانه ی استان اردبیل) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-46]
 • نگرش به کامپیوتر تجربه، نیاز، و نگرش مربّیان ورزش و معلّمان تربیت بدنی نسبت به کامپیوتر [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 61-69]
 • نیم‌رخ عملکردی بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 53-68]
 • نهادینه کردن بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 63-76]
 • نوآوری سازمانی تحلیل تأثیر جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌ نوآوری سازمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: هیأت‌های ورزشی استان همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوجوانان ارتباط بین معیارهای اخلاقی مربیان و تمایلات پرخاشگری ورزشی در ورزشکاران تیم‌های ملی پایه کشور [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 25-38]
 • نوجوانان ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوروفیدبک تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 27-38]
 • نوسانات پاسچری اثر خستگی بر عملکرد تیراندازان ماهر و مبتدی : نوع تکلیف و تغییرپذیری نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 243-258]
 • نوع رشته ورزشی تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 39-50]

و

 • وابسته به زمینه مقایسه ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 131-142]
 • وابسته به زمینه اثر سبک های شناختی بر یادگیری حرکتی ضمنی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-78]
 • واژگان کلیدی: بازیکنان تیم‌های استقلال و پیروزی بررسی میزان جانبداری گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 81-92]
 • واژگان کلیدی: تداخل زمینه‌ای تأثیر تداخل زمینه ای و شاخص های دشواری بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 233-246]
 • واژگان کلیدی: چالش‌ها بررسی چالش‌ها و مشکلات رشته‌‌های مدال آور دو و میدانی، قایقرانی و شنای ایران [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 37-66]
 • واژگان کلیدی: مهارت‌های روانی تحلیل مهارت‌های روانی والیبالیست‌های اعزامی به مسابقات دانشجویان سراسر کشور در سال 1387 [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 15-26]
 • واژه های کلیدی: یادگیری شناختی تاثیر شیوه‌‌های مختلف آموزش مشاهد‌های بر سطح یادگیری ‌شناختی مهارت بالانس ژیمناستیک [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-106]
 • واژه‌‌های کلیدی: آزمون ثبات دست ـ بازو نقش قدرت دست و تغییرات سطح انگیختگی با گوش دادن به موسیقی محرّک و آرام‌بخش در عملکرد آزمون ثبات دست‌ ـ بازو [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 71-88]
 • واژه‌های کلیدی: استادیوم بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی و ارتباط آن با مشکلات گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: تماشاگران بازی فوتبال دو تیم تراکتورسازی و سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 141-154]
 • واژه‌های کلیدی: اعتیاد به کار تعیین رابطه بین اعتیاد به کار وتحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت‌بدنی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 129-147]
 • واژه‌های کلیدی: اعتماد‌ به ‌نفس ورزشی رابطه اعتماد به نفس ورزشی و موفّقیّت در مسابقات وزنه‌برداری [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 21-31]
 • واژه‌های کلیدی: افسردگی مقایسة‌ افسردگی دانشجویان فعّال و غیر ‌فعّال ‌بدنی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 15-29]
 • واژه‌های کلیدی: آمادگی هوازی بررسی طولی در تغییرات سطوح آمادگی هوازی و شادکامی ‌دانشجویان رشتة تربیت بدنی (1386ـ1382) [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 25-40]
 • واژه¬های کلیدی: انگیزة سلامتی مقایسة انگیزه¬ شرکت در فعّالیّت¬های مختلف ورزشی روزمرّه در بین گروه‌های مختلف شهر شیراز [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 71-85]
 • واژه‌های کلیدی: انگیزه بررسی انگیزه‌های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی(مورد مطالعه: دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد) [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 93-106]
 • واژه‌های کلیدی: اولیا بررسی دیدگاه اولیای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساری نسبت به وضعیّت فعلی درس تربیت‌بدنی و ورزش [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 31-41]
 • واژه‌های کلیدی: بازخورد مقایسه تاثیر بازخورد خودکنترلی با سطوح مختلف بازخورد غیر کنترلی بر اکتساب، یادداری و انتقال قابلیّت تشخیص خطا در تکلیف تولید نیرو [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 1-10]
 • واژه¬های ¬کلیدی: باشگاه ورزشی دولتی مقایسة امکانات باشگاه¬های ¬ورزشی دولتی و خصوصی بانوان شهر تهران از دیدگاه مدیران، مربّیان و ورزشکاران [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 41-54]
 • واژه‌های کلیدی: پیش‌بینی اجرای ورزشکاران ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریک، جسمانی ـ حرکتی و روان‌شناختی با میزان موفّقیّت در مسابقات بدمینتون دختران دانشگاه‌های کشور [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 1-12]
 • واژه‌‌های کلیدی: تسلّط فراانگیزشی بررسی عملکرد حرکتی، ادراک کارآمدی، انگیختگی و خوشایندی بر اساس تسلّط فراانگیزشی و شرایط تکلیف [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-52]
 • واژه‌های کلیدی: تصمیم‌گیری مقایسه سطوح آمادگی مدیران و کارکنان تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور و ارتباط آن با تصمیم‌گیری اثربخش در سازمان مربوطه [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 69-82]
 • واژه‌‌های کلیدی: تعارض کار ـ خانواده تعیین رابطة بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیّت زندگی رؤسا و نائب رؤسای هیأت‌‌های ورزشی استان همدان [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 109-122]
 • واژه‌های کلیدی: تعهّد سازمانی ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 25-38]
 • واژههای کلیدی: توریسم ورزشی تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران) [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 51-68]
 • واژه‌‌های کلیدی: جامعه‌پذیری سازمانی ارتباط جامعه‌پذیری سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی در سال 1389 [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 79-96]
 • واژه‌های کلیدی: جامعه‌شناسی ورزش بررسی جامعه¬شناختی عوامل مؤثّر بر گرایش زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 61-74]
 • واژه‌های کلیدی: حالات خلقی هنجار و مقایسة حالات خُلقی بازیکنان مرد و زن نخبة بدمینتون [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 1-12]
 • واژه‌های کلیدی: خلق مقایسة راهبردهای خود¬تنظیمی‌ در میان ورزشکاران مرد و زن رشته‌های انفرادی و گروهی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 83-100]
 • واژه‌های کلیدی: خودپندارة بدنی ارتباط بین خودپندارة بدنی با عملکرد ورزشی دانشجویان دختر در المپیاد ورزشی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 13-20]
 • واژه‌های کلیدی: دبیران تربیت بدنی‌ رابطه بین هوش عاطفی و سبک‌های مدارا و اجتناب مدیریت تعارض در دبیران زن تربیت بدنی منطقه غرب تهران [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 41-54]
 • واژه‌های کلیدی: رضایتمندی بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از فعّالیّت‌های فوق برنامة ورزشی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 1-14]
 • واژه های کلیدی: زیبایی شناختی بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 15-34]
 • واژه‌های کلیدی: سازمان یادگیرنده بررسی سازمان‌های ورزشی بر اساس الگوی سازمان‌های یادگیرنده: مطالعه موردی در استان مازندران [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 41-50]
 • واژه¬های کلیدی: سبک‌های رهبری ارتباط بین سبک‌های رهبری و اثربخشی مدیران اداره‌های تربیت بدنی استان لرستان [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 75-87]
 • واژه‌های کلیدی: سیستم اطّلاعات جغرافیایی تحلیل مکانی فضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 71-82]
 • واژه‌های کلیدی: شاخص‌های تحصیلی بررسی رابطه بین شاخص‌های تحصیلی و ورزشی نخبگان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 55-69]
 • واژه های کلیدی: شبکه‌های اجتماعی نقش شبکه‌های اجتماعی در جذب دانش‌آموزان دختر به مشارکت در ورزش (مورد مطالعه: شهر یزد) [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 73-86]
 • واژه‌‌های کلیدی: عدالت سازمانی بررسی مقایسه‌ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 53-70]
 • واژه های کلیدی: عوامل دموگرافی بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل دموگرافی ،اقتصادی و اجتماعی بر بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 113-130]
 • واژه‌های کلیدی: عوامل نگهدارندة شغلی مقایسة عوامل نگهدارنده شغلی معلّمان تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی و ارتباط آن با برخی از مشخّصات فردی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 87-101]
 • واژه های کلیدی: فدراسیون‌های ورزشی طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 15-30]
 • واژه‌های کلیدی: فرآیند تبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 107-128]
 • واژه‌های کلیدی: فرهنگ سازمانی رابطة فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیّت، مطالعة موردی: مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 11-24]
 • واژه‌های کلیدی: فعّالیّت بدنی ارتباط بین فعّالیّت بدنی با تحلیل‌رفتگی شغلی در اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة چهار کشور [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 49-60]
 • واژه های کلیدی: فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌ها تحلیل وضعیّت هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌های فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌های‌ایران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 31-50]
 • واژه‌های کلیدی: کارایی بررسی کارایی طرح سالم سازی دریای خزر در شهرستان بابلسر در سال 1386با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 51-60]
 • واژه های کلیدی: کیفیت بخشی تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیّت‌بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان ورزش [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 103-112]
 • واژه‌های کلیدی: مربّی ورزش تجربه، نیاز، و نگرش مربّیان ورزش و معلّمان تربیت بدنی نسبت به کامپیوتر [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 61-69]
 • واژه‌های کلیدی: مقیاس تعیین روایی و پایایی مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ) ویژه ورزشکاران دانشجوی شرکت‌کننده در المپیاد‌های ورزشی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 13-24]
 • واژه‌های کلیدی: مهارت‌های مذاکره‌ای تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 39-50]
 • واژه‌‌های کلیدی: مهارت‌‌های ویژه مهارت‌‌های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 67-78]
 • واژه‌های کلیدی: موانع اشتغال بررسی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ ایران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 51-72]
 • واژه‌های کلیدی: نهضت داوطلبان بررسی انگیزه‌ها ودلایل حضور داوطلبان در نهمین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 33-47]
 • واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک‌های رهبری تحوّلگرا و عملگرا و بی‌خاصیت مدیران تربیت بدنی استان گلستان [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 87-102]
 • واژه‌های کلیدی: وضعیّت تحصیلی مقایسة وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 67-80]
 • واکنش های رفتار نامناسب بررسی عوامل مؤثر بر بروز واکنش های رفتاری نامناسب با تأکید بر وجود طرح‌واره‌ های ناسازگار اولیه در هواداران فوتبال [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 15-28]
 • والیبال تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 39-50]
 • والیبال تحلیل مهارت‌های روانی والیبالیست‌های اعزامی به مسابقات دانشجویان سراسر کشور در سال 1387 [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 15-26]
 • والیبال ارتباط کارآمدی مربیگری با لذت و تعهد ورزشی والیبالیست ها (مطالعه موردی: استان سمنان) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 95-104]
 • والیبال ارزیابی کارایی هیأت های والیبال استان ها در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 103-114]
 • والیبال ساحل شناسایی تنگناها و موانع پیش روی والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 23-34]
 • والیبال نشسته ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار با انسجام گروهی تیم های قهرمانی کشور- والیبال نشسته بانوان ایران (1391) [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 139-148]
 • والدین ارتباط مشارکت ادراک شده والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون‌ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 93-104]
 • ورزش تبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 107-128]
 • ورزش عوامل بی رغبتی دختران نسبت به شرکت در فعّالیّت های ورزشی مدرسه (مطالعه ی موردی دبیرستان های دخترانه ی استان اردبیل) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 27-46]
 • ورزش سنجش گرایش ساکنان مناطق چهارگانة شهر قم به ورزش و فعالیت های جسمانی (سلامت شهری، توسعة پایدار) [دوره 9، شماره 17، 1392، صفحه 75-94]
 • ورزش پژوهشی در باب کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: مردم شهر تالش) [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 237-250]
 • ورزش تحلیل عوامل موثر بر جذب حمایت مالی شرکت های صنعتی بزرگ در ورزش جنوب غرب ایران [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 39-52]
 • ورزش عوامل بازدارنده مشارکت سالمندان در ورزش و تفریح فعال [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 129-140]
 • ورزش بانوان ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 29-38]
 • ورزش پرورشی تعیین و مقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مدیران چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 249-264]
 • ورزش حرفه ای تعیین و مقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مدیران چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 249-264]
 • ورزش دانشجویی مقایسه ابعاد عدالت از نظر دانشجویان عضو تیم های ورزشی گروهی و انفرادی دانشگاه های کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • ورزش دانشجویان ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریک، جسمانی ـ حرکتی و روان‌شناختی با میزان موفّقیّت در مسابقات بدمینتون دختران دانشگاه‌های کشور [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 1-12]
 • ورزش سازمانی بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان، مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 99-110]
 • ورزش قهرمانی تحلیل وضعیّت هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌های فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌های‌ایران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 31-50]
 • ورزش قهرمانی تعیین و مقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مدیران چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 249-264]
 • ورزشکار بازآزمایی پایایی و ساختار عاملی سیاهه تصمیم به بازنشستگی ورزشکاران با استفاده از یک نمونه از ورزشکاران ایرانی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 261-274]
 • ورزشکاران ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 141-148]
 • ورزشکاران ارتباط بین خودپندارۀ بدنی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون، کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 39-52]
 • ورزشکاران مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 53-68]
 • ورزشکاران تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 66-78]
 • ورزشکاران حرفه ای بررسی عوامل موثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه ای [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • ورزشکار بودن مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 15-31]
 • ورزشگاه بررسی جامعه¬شناختی عوامل مؤثّر بر گرایش زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 61-74]
 • ورزش مدارس بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 167-182]
 • ورزش مقدس بررسی میزان مقدس ‌شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 185-198]
 • ورزش‌های بومی و سنتی بررسی چالش های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی های بومی و سنتی استان گلستان (مطالعه موردی: مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش) [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 211-218]
 • ورزش همگانی بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 35-44]
 • ورزش همگانی بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 63-76]
 • ورزش همگانی توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن [دوره 11، شماره 21، 1394، صفحه 83-92]
 • ورزش همگانی تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه های تفریحات ورزشی (ورزش همگانی) شهروندان [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]
 • ورزش همگانی تعیین و مقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مدیران چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 249-264]
 • ورزش و تندرستی تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 255-270]
 • ورزش و جوانان تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 15-24]
 • وزارت ورزش روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 141-154]
 • وزارت ورزش و جوانان تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • وزنه برداری یادگیری یک مهارت ورزشی جدید در وزنه‌برداران: اثرات طولانی مدت تمرین با وزنه [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 81-96]
 • وزنه‌برداری رابطه اعتماد به نفس ورزشی و موفّقیّت در مسابقات وزنه‌برداری [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 21-31]
 • ویژگی های آنتروپومتری ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی با مهارت‌های حرکتی کنترل شی کودکان 3 تا 5 ساله اهواز [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 15-24]
 • ویژگی های آنتروپومتریکی نقش ویژگی های آنتروپومتریکی و برتری چشم-دست در یادگیری تکلیف هدف گیری با دست [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 79-88]
 • ویژگی‌های آنتروپومتریکی رابطۀ بین بهرۀ هوشی، ویژگی‌های آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهدکودک [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 215-228]
 • ویژگی‌های فردی شناسایی عوامل موثر بر استفاده از روش‌های فعال تدریس توسط دبیـران تربیت بدنی استان ایلام [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 169-176]
 • وفاداری مطالعه میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 111-124]
 • وفاداری ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 159-168]
 • وفاداری پیش بینی تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان توسط مؤلفه های وفاداری در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام زنجان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 43-54]
 • وفاداری مشتریان ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 29-38]
 • وفاداری ورزشکار طراحی مدل تمایل به خرید پو شاک ورزشی ایرانی با وفاداری و تصویرسازی مشتری در ایجاد ارزش ویژه برندهای داخلی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 73-84]

ه

 • هیأت علمی ارتباط بین فعّالیّت بدنی با تحلیل‌رفتگی شغلی در اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة چهار کشور [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 49-60]
 • هیأت های ورزشی ارزیابی کارایی هیأت های والیبال استان ها در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 103-114]
 • هیأت ورزشی بررسی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به هیأت‌های ورزشی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • هیپ ـ‌ هاپ تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 15، 1391، صفحه 97-108]
 • هدف تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 15-42]
 • هدف عملکردی تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 129-138]
 • هدف فرآیندی تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 129-138]
 • هزینه های ورزشی و درمانی تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی خانوارشهرستان مراغه [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 189-198]
 • هماهنگی بین‌فردی بررسی شبیه سازی حرکتی در پیش‌بینی هماهنگی بین‌فردی پسران نخبه طناب‌زنی [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 219-232]
 • همدان بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 35-44]
 • همسالان بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 15-26]
 • همسانی درونی ویژگی‏های روان‏سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی ویرایش دوم (SMS-II) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 127-140]
 • همگانی و تفریحی تحلیل وضعیّت هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌های فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌های‌ایران [دوره 7، شماره 14، 1390، صفحه 31-50]
 • هنجار تیمی تأثیر کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخلاقی بر رفتارهای پرخاشگرانه در بازیکنان رشته بسکتبال [دوره 12، شماره 23، 1395، صفحه 145-156]
 • هوادار مطالعه میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 111-124]
 • هواداری از فوتبال بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری جوانان از فوتبال (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد) [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 187-196]
 • هواداران تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 241-254]
 • هواداران فوتبال بررسی عوامل مؤثر بر بروز واکنش های رفتاری نامناسب با تأکید بر وجود طرح‌واره‌ های ناسازگار اولیه در هواداران فوتبال [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 15-28]
 • هویت سازمانی بررسی رابطه و مقایسه بین DNA سازمانی و هویت سازمانی در باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان [دوره 13، شماره 25، 1396]
 • هویت ورزشی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی و رضایت مندی ورزشکاران در رشته های ورزشی تیمی و انفرادی منتخب [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 121-134]
 • هورمون اکسی توسین مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 15-31]
 • هوش رابطۀ بین بهرۀ هوشی، ویژگی‌های آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهدکودک [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 215-228]
 • هوش اجتماعی بررسی تأثیر آموزش یک دوره حرکات منتخب ریتمیک و بازی‌های رایانه ای بر هوش اجتماعی نوجوانان دختر [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 213-226]
 • هوش سازمانی تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثر بخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 55-70]
 • هوش سازمانی تدوین مدل ارتباطی هوش فرهنگی و هوش سازمانی هیئت‌های تکواندو استان تهران [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 111-124]
 • هوش عاطفی‌ رابطه بین هوش عاطفی و سبک‌های مدارا و اجتناب مدیریت تعارض در دبیران زن تربیت بدنی منطقه غرب تهران [دوره 7، شماره 13، 1390، صفحه 41-54]
 • هوش فرهنگی تدوین مدل ارتباطی هوش فرهنگی و هوش سازمانی هیئت‌های تکواندو استان تهران [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 111-124]
 • هوش معنوی بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان اردبیل [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 69-84]
 • هوش هیجانی بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی(دولتی) شهر تهران [دوره 9، شماره 18، 1392، صفحه 169-181]
 • هوش هیجانی ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 141-148]

ی

 • یادداری تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 69-78]
 • یادداری تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 195-206]
 • یادگیری تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 271-282]
 • یادگیری تاثیر بازخورد پس از کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه درکودکان پسر 12-9 ساله کم توان ذهنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یادگیری آشکار تاثیر یادگیری آشکار و پنهان بر قابلیت شناسایی خطا : آزمون فرضیه بازنمایی مبتنی بر نمونه [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 105-112]
 • یادگیری پنهان تاثیر یادگیری آشکار و پنهان بر قابلیت شناسایی خطا : آزمون فرضیه بازنمایی مبتنی بر نمونه [دوره 11، شماره 22، 1394، صفحه 105-112]
 • یادگیری حرکتی یادگیری یک مهارت ورزشی جدید در وزنه‌برداران: اثرات طولانی مدت تمرین با وزنه [دوره 10، شماره 19، 1393، صفحه 81-96]
 • یادگیری حرکتی اثر بازخورد خودکنترل بر یادگیری مهارت پرتاب یکدستی [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 189-200]
 • یادگیری حرکتی اثر کانون توجه دستورالعمل آموزشی و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری ضربه بیلیارد [(مقالات آماده انتشار)]
 • یادگیری حرکتی ضمنی اثر سبک های شناختی بر یادگیری حرکتی ضمنی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 69-78]
 • یادگیری سازمانی تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • یادگیری سازمانی نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 89-102]
 • یادگیری فردی نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 89-102]
 • یادگیری گروهی نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران) [دوره 14، شماره 27، 1397، صفحه 89-102]
 • یادگیری مشاهده تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه‌ی حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان‌بندی متوالی [دوره 10، شماره 20، 1393، صفحه 15-22]
 • یادگیری وابسته به زمینه بررسی فرضیه یادگیری وابسته به زمینه در اجرای سرویس بدمینتون با سطوح متفاوت مهارت [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 265-279]
 • یزد بررسی میزان مقدس ‌شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد) [دوره 12، شماره 24، 1395، صفحه 185-198]
 • یزد رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد [دوره 13، شماره 25، 1396، صفحه 83-99]
 • یکپارچه سازی‌حسی-حرکتی تاثیر فعالیت های یکپارچه سازی حسی – حرکتی بر توجه و حافظه کاری کودکان دارای اختلالات هماهنگی رشدی(DCD) [دوره 14، شماره 28، 1397، صفحه 247-258]