کلیدواژه‌ها = ورزشکار
مقایسه تفاوت‌های فرهنگی رشته‌های ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22080/jsmb.2023.22045.3662

عارفه قنبری فیروزآبادی


تاثیر فشار نظارت و نتیجه بر تصمیم گیری ورزشکاران تنیس روی میز: بازپردازش یا حواس‌پرتی

دوره 17، شماره 34، آبان 1400

10.22080/jsmb.2020.14382.2887

محمد سلیمانی راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ علی اکبر جابری مقدم