دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل موثر بر آینده ورزش سوارکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22080/jsmb.2021.15248.2997

علی چوری؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی


روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فعالیت بدنی نوجوانان 19-14 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.22080/jsmb.2021.19271.3385

محمدرضا ییلاقی اشرفی؛ لیلا ضامنی؛ حسن خلجی


مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22080/jsmb.2022.3989

سیروس احمدی؛ سعید نوایی


بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش بین‌های بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان 15-18 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22080/jsmb.2022.3990

زهرا سلمان؛ حجت الله امینی


مقایسه تفاوت‌های فرهنگی رشته‌های ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22080/jsmb.2023.22045.3662

عارفه قنبری فیروزآبادی