نویسنده = هاشم کوزه چیان
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-68

محمد هادی سیفی سالدهی؛ مهدی سیفی سالدهی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی


2. تحلیل و تعیین الگوی تحقیقات میان‌رشته‌ای در تربیت بدنی و علوم ورزشی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-178

هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری؛ زینب مندعلی زاده