پیوندهای مفید

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - ISC


پرتال جامع علوم انسانی


پرتال نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات فناوری


پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)


دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران


دانشگاه مازندران


سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه مازندران