استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب

نویسندگان گرامی لطفا توجه داشته باشند که مدیریت این نشریه بر اساس اطلاعیه دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت متبوع و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و نیز جلوگیری از انتشار تحقیقات تکراری، پیش از پذیرش نهایی و یا انتشار مقالات از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده خواهد نمود.