دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، دی 1390، صفحه 15-113 

مقاله پژوهشی

طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی

صفحه 15-30

حسین عیدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام یوسفی؛ سید نصرا... سجادی؛ اسماعیل ملک خلاق


تحلیل وضعیّت هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌های فوق برنامة ورزشی دانشگاه‌های‌ایران

صفحه 31-50

حمیدرضا مقصودی ایمن؛ فریده‌ هادوی؛ علی مقصودی ایمن؛ علی منصف؛ مهدی ابراهیمی؛ محمّد اسماعیلی


بررسی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ ایران

صفحه 51-72

محمّدرضا برومند؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ سیّدمحمّدحسین رضوی؛ اسماعیل ملک اخلاق