دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، آذر 1396، صفحه 0-0 
برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران

صفحه 171-194

10.22080/jsmb.2017.1876

همتا هادیان؛ محمد رضا برومند؛ سعید امیرنژاد؛ مسعود نجفی


ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد

صفحه 223-236

10.22080/jsmb.2017.1861

محمد هادی اسماعیلی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی