دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل موثر بر آینده ورزش سوارکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22080/jsmb.2021.15248.2997

علی چوری؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی


اثر خستگی بر تصمیم‌گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال در موقعیت 5 در مقابل5 حمله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22080/jsmb.2021.15887.3081

مظاهر رحیم پور؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده


پیش بینی رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق رهبری فراگیر: بررسی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

10.22080/jsmb.2021.16539.3141

فرهاد نظری؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنام


نقش اساسی دستورالعمل آموزشی آشکار در یادگیری حرکتی کودکان اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22080/jsmb.2021.17308.3212

الهه محمدی لرد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ الهه عرب عامری


روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فعالیت بدنی نوجوانان 19-14 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.22080/jsmb.2021.19271.3385

محمدرضا ییلاقی اشرفی؛ لیلا ضامنی؛ حسن خلجی


تغییرات امواج مغزی و عملکرد پرتاب دارت؛ مبتنی بر خودگفتاری آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22080/jsmb.2022.17438.3227

سیده فاطمه سیدی؛ مژگان معمارمقدم؛ معصومه علی اصغری تویه


مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22080/jsmb.2022.3989

سیروس احمدی؛ سعید نوایی


بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش بین‌های بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان 15-18 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22080/jsmb.2022.3990

زهرا سلمان؛ حجت الله امینی


مقایسه تفاوت‌های فرهنگی رشته‌های ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22080/jsmb.2023.22045.3662

سارا کشکر


ارائه مدل توسعه پایدار ورزش در حاشیه کلان شهرها براساس نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22080/jsmb.2023.20467.3511

سعید کاربر جعفرآبادی؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حمید عرفانیان خانزاده


مقایسه اثر دو رویکرد آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد پرتاب از بالای شانه و انگیزش درونی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22080/jsmb.2023.17344.3217

معصومه قربانی؛ عباس بهرام؛ فرهاد قدیری؛ رسول یاعلی


تدوین سناریوهای ورزش همگانی ایران در افق 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22080/jsmb.2023.21683.3619

عماد حق علی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ زهرا هژبرنیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


ویژگی‌های روان‏سنجی نسخه فارسی مقیاس خودارزیابی اثربخشی دبیران و آموزگاران درس تربیت ‌بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22080/jsmb.2023.21153.3575

رسول عابدان زاده؛ سیدمحمدرضا موسوی؛ حسام رمضان زاده؛ بیتا عرب نرمی


مدل مفهومی استقرار سازمان حکمت محور در کمیته ملی المپیک جهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22080/jsmb.2023.20489.3518

بهاره رحمانیان کوشککی؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ ابراهیم علیدوست قهرفرخی


بررسی اهداف آموزشی رشته‌های کارشناسی علوم ورزشی در ایران و سایر دانشگاه‌ها: یک مطالعه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22080/jsmb.2023.20339.3494

زینب مندعلی زاده؛ کریم زهره وندیان؛ فرناز فخری


تبیین مدل ساختاری اجرای تکلیف‌دوگانه بر اساس توجه، حافظه‌ی‌کاری و اضطراب در عملکرد ورزشی با نقش میانجی هوش.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22080/jsmb.2023.18460.3324

زهرا قنبری؛ حسن خلجی؛ صغری اکبری چرمهینی